LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 17. maijs
Umberts, Herberts, Dailis
Ludza
Cloudy
21°C
 
A A A

Apaļā galda diskusijā – izglītība un šā gada lielākie darbi

Apalais_galds22. janvārī notika kārtējā Apaļā galda diskusija. Šoreiz – par pašvaldības ieguldījumu kvalitatīvas izglītības nodrošināšanā un 2015. gadā plānotajiem darbiem. Iedzīvotāju lielākā interese – par otro jautājumu.

Skaitļu valodā

Ludzas novadā ir 1379 skolēni

484 bērni apmeklē pirmsskolas izglītības iestādes

Novadā ir 7 vispārizglītojošās skolas

2014. gadā pašvaldības ieguldījums:

izglītības iestāžu remontdarbos – 120 000 EUR,

mācību līdzekļu iegādē – 25 400 EUR,

piemaksas pie valsts dotācijām pedagogu algām interešu izglītībā, Mūzikas un Mākslas skolā – 19 500 EUR,

par pedagogu darba kvalitātes pakāpēm – 7100 EUR.

Skolēnu ēdināšanā 3 kl. (I – V) – 9400 EUR, 4. kl. (IX – XII) – 9 440 EUR, sociālā dienesta līdzekļi šai jomā — 47 351 EUR.

Kopējās izmaksas uz vienu skolēnu vidēji pilsētas skolās – 575, lauku skolās – 1250 EUR

Plašāku informāciju skat. PREZENTĀCIJĀ

Svarīgākais – droša vide un mācību līdzekļi

Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes speciālistu sagatavotajā prezentācijā skaitļu valodā apliecināja, ka pašvaldības finansiālais ieguldījums izglītības iestāžu uzturēšanā, mācību līdzekļu iegādē, ēdināšanas nodrošināšanā, veiksmīgāko audzēkņu apbalvošanā un citās nozīmīgās jomās pēdējo trīs gadu laikā palielinās. Informācija par to presē jau ir bijusi, tāpēc iedzīvotājiem būtiskākas ir finansējuma prioritātes šajā mācību gadā. Kā uzsvēra domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, svarīgākais uzdevums ir nodrošināt skolas ar mācību līdzekļiem, turpināt iesāktās tradīcijas talantīgāko skolēnu atbalstīšanā, skolotāju tālākizglītības nodrošināšana. Lielāks finansējums paredzēts skolēnu nodarbināšanai vasaras mēnešos, jo pagājušajā vasarā ne visiem strādātgribētājiem bija šīs iespējas.

Pie bērnudārziem „Pasaciņa” un „Namiņš” plānots uzbūvēt mūsdienīgus rotaļu laukumus ar sintētisko segumu.

Šajā mācību gadā pašvaldība pirmo reizi apmaksāja novada skolām portāla www.uzdevumi. lv izmantošanu. Pašlaik vēl nav izlemts, kuru klašu skolēniem būtu jāturpina apmaksāt portāla izmantošanu. Tas atkarīgs no tā, cik tas ir lietderīgi, cik daudz dotā iespēja ir izmantota. Varbūt tās varētu būt 9. –12. klases, varbūt skolēni, kas ir aktīvākie uzdevuma pildītāji.

Protams, tiks nodrošināti visi nepieciešamie līdzekļi drošas vides nodrošināšanai visās izglītības iestādēs.

Aktuāls ir Ludzas pilsētas ģimnāzijas remonta jautājums. Tā kā 2017. gadā būs iespēja piesaistīt šim projektam ES finanšu līdzekļus, šajā gadā darbi netiek plānoti. Remontdarbu veikšana Nirzas pamatskolā ir atkarīga no tā, vai skolai būs attīstības perspektīva, ko nosaka skolēnu skaits turpmākajos mācību gados.

Šajā gadā ir palielināts pašvaldības piešķirtais pabalsts par bērna piedzimšanu. Tagad tas ir 250 eiro. Skolu nākotne atkarīga no tā, cik bērnu piedzimst mūsu novadā, cik jaunas ģimenes izveidojas un atrod te darbu. Izglītības kvalitāti nosaka paša skolēna motivācija un vēlme mācīties, pedagoga profesionalitāte, vecāku līdzdarbība, savukārt valsts un pašvaldības iestādēm jānodrošina visi nepieciešamie apstākļi. Ludzas novada pašvaldībai izglītība ir prioritāte, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību.

Šogad notiks XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Tiks nodrošināts nepieciešamais finansējums.

Kad pašvaldība jūs atbalstīs?

Aivars Meikšāns, domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos, vēlreiz nosauca tos darbus, kam iedzīvotāji var iegūt pašvaldības līdzfinansējumu: tas ir atbalsts ēku remontam pilsētas vēsturiskajā centrā: jumta seguma, logu un durvju nomaiņai, fasādes remontam, ja tas atbilst vēsturiskā centra arhitektūras īpatnībām.

Tas ir līdzfinansējums māju energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem. Iespējas jāizmanto, iedzīvotāju aktivitāte varētu būt lielāka. Ieskatieties jau izstrādātajos nolikumos un saistošajos noteikumos, varbūt atradīsiet ko sev vajadzīgu.

Labi rezultāti ir jauno uzņēmēju atbalsta projektam, kā arī mazajiem kultūras projektiem, kas arī šogad tiks atbalstīti.

Tas daudziem ir svarīgi – TN, pirts, kapliča, atskurbtuve

Sabiedriskā pirts – daudziem sāpīgs jautājums. Šajā gadā plānots izstrādāt tehnisko dokumentāciju krīzes centram, kurā būs arī pirts. Krīzes centrs atradīsies bijušās sanitāri epidemioloģiskās stacijas telpās (aiz poliklīnikas). Būvniecības darbi reāli varētu sākties 2016. vai 2017. gadā.

Visi četri bijušā rajona novadi piedalīsies atskurbtuves celtniecībā. Viedokļi par šīs iestādes nepieciešamību atšķiras, tomēr tā ir nepieciešamība mūsu sabiedrībā. Tā atvieglos Valsts policijas un mediķu darbu.

Alīna Gendele pievērsa klātesošo uzmanību kapličas remontam. Kā uzskata priekšsēdētāja, šai gadījumā nepietiek ar kosmētisko remontu vai logu nomaiņu. Vajadzīga renovācija.

Beidzot sāksies ilgi gaidītā Tautas nama renovācija. Iespējams, ka tā tiks realizēta par pašvaldības līdzekļiem.

Par lielajiem projektiem, kur tiks piesaistīti Eiropas struktūrfondu līdzekļi, informāciju skat. PREZENTĀCIJĀ.

Ja apaļā galda diskusijas notiek par jautājumiem, kas skar māju apsaimniekošanu, iedzīvotāju aktivitāte ir liela. Pārējās tēmas interesē maz. Varbūt turpmāk uz diskusijām aicināt tikai par jautājumiem, kas ir problemātiski, izraisa pretrunīgus viedokļus? Par to jāpadomā.

Vanda Žulina,

korespondente

coloring.cool