LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2021. gada 16. jūnijs
Justīne, Juta
Ludza
Mostly sunny
9°C
 
A A A

Aktuāli par darbu ārkārtas situācijas laikā Ludzas novada pašvaldības iestādēs

Sakarā ar COVID-19 izplatību, 12. martā valdība pieņēma lēmumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu. 7. maijā Ministru kabinets ir pagarinājis ārkārtas situācijas termiņu līdz 9. jūnijam, mazināti arī dažādi ierobežojumi, kas attiecas arī uz Ludzas novada pašvaldības un tās iestāžu darbu: 

Pašvaldības pakalpojumi joprojām tiek nodrošināti neklātienes formā:

 • Līdz 9. jūnijam pašvaldības pakalpojumi tiek nodrošināti neklātienes formā: dokumentus aicinām iesniegt elektroniski, nosūtot uz e-pastu: [email protected] vai pa pastu: Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
 • Ludzas novada pašvaldības 1. stāva vestibilā ir izvietota speciāli dokumentiem paredzēta pastkaste, kurā ir iespēja ievietot iesniegumus vai kāda cita veida dokumentus nodošanai pašvaldībai.
 • Ar pašvaldības darbiniekiem aicinām sazināties, izmantojot e-pastus vai tālruņus. Kontaktpersonu saraksts pieejams ŠEIT
 • Aktuālā informācija, iesniegumi, veidlapas un kontaktinformācija pieejama pašvaldības mājaslapā ludza.lv;  

Iedzīvotāji ir aicināti  izmantot portālā Latvija.lv e-pakalpojumus. Īpaši tas attiecas uz dažādu pabalstu pieteikšanu, dzīvesvietas deklarēšanu, dažādu izziņu saņemšanu no valsts reģistriem. Tieši tāpat elektroniski var nosūtīt iesniegumu jebkurai iestādei, iesniegt gada ienākumu deklarāciju u.c.


Pagastu pārvaldēs darbu atsāks Kases:

Līdz 9. jūnijam Ludzas novada pagasta pārvaldēs apmeklētāji klātienē netiks pieņemti, taču darbu noteiktos laikos atsāk KASES. Pagastos kases klientus apkalpos katru ceturtdienu 8:00-12:00. Ar pagasta pārvaldes vadītājiem var sazināties caur e-pastiem vai tālruņiem, tie ir pieejami ŠEIT


Ludzas peldbaseins apmeklētājiem slēgts līdz 9. jūnijam:

Līdz 2020.gada 9. jūnijam Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseins apmeklētājiem būs slēgts. Par aktuālo informāciju un Ludzas peldbaseina pakalpojumu pieejamību informēsim Ludzas novada pašvaldības tīmekļvietnē www.ludza.lv un Ludzas peldbaseina lapā sociālajā tīklā Facebook. Lūgums iedzīvotājiem būt saprotošiem un iecietīgiem!


Darbu atsāks Muzejs, Tautas nams, Tūrisma informācijas centrs un bibliotēkas:

Ievērojot Kultūras ministrijas un Veselības ministrijas izstrādātajā sanitārajā protokolā noteiktās prasības, darbu atsāks Ludzas novadpētniecības muzejs, Ludzas novada tūrisma informācijas centrs, Tautas nams un bibliotēkas Ludzā un pagastos. Par iestāžu darbu un pakalpojumu pieejamību apmeklētājiem aicinām sekot līdzi mājaslapā www.ludza.lv, sadaļā Jaunumi. 


Dzimtsarakstu nodaļa turpina veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta:

Dzimtsarakstu nodaļa turpina klātienē veikt dzimšanas vai miršanas fakta reģistrāciju tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Konsultācijām – zvanīt uz: 65707418 vai rakstīt uz: [email protected]. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.


Atļautas laulības, klātesot 25 cilvēkiem: 

No 12. maija noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams, klātesot ne vairāk kā 25 cilvēkiem. Jāievēro visi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.


Ludzas novada Bāriņtiesa turpinās pieņemt klientus klātienē tikai neatliekamos gadījumos:

Līdz 9. jūnijam, Ludzas novada Bāriņtiesa turpinās pieņemt klientus klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos! Pirms došanās uz bāriņtiesu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt savu pieteikumu attālināti:

 • parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – pastu: [email protected]
 • izmantojot portāla Latvija.lv e – pakalpojumu “Iesniegums iestādei”
 • nogādājot bāriņtiesā, kur ir izvietota speciāli paredzēta kaste dokumentiem un iesniegumiem ēkas (Raiņa ielā 16A) pirmajā stāvā. Plašāka informācija pieejama ŠEIT

Ludzas novada Būvvalde

Līdz 9. jūnijam Būvvalde apmeklētājus klātienē nepieņems. Būvniecības procesu nodrošinās elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu. Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 65707126 vai e-pastu: [email protected]


Sociālais dienests

Ludzas novada Sociālais dienests turpinās pieņemt klientus klātienē TIKAI neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās, pieņemot iesniegumus pamatvajadzību nodrošināšanai.  Pirms došanās uz sociālo dienestu, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e-pastu [email protected], izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, sūtot pa pastu vai nogādājot sociālajā dienestā, kur ir izvietota atsevišķa kaste iesniedzamajiem dokumentiem. Plašāka informācija pieejama ŠEIT.


Pašvaldības kapitālsabiedrība: SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS”

 SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” klientu apkalpošanas centri apmeklētājiem ir SLĒGTI no 2020. gada 16. marta (līdz turpmākajiem paziņojumiem)!

Informāciju var iegūt:

 • zvanot uz 65707330 (informatīvais tālrunis);
 • zvanot uz 65707335 (abonentu daļas tālrunis);
 • rakstot uz e-pastu [email protected],
 • atstājot dokumentus SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” pastkastītē, norādot tālruņa numuru.

Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem var apmaksāt internetbankās un SIA “MAXIMA”  kasēs.


 Izglītības aktualitātes: 

Izglītības iestādēs līdz pat mācību gada beigām turpināsies attālinātais mācību process. Valsts pārbaudes darbi 9. klašu skolēniem ir atcelti, bet 12. klašu skolēniem samazināts obligāti kārtojamo centralizēto eksāmenu skaits. 9. klasēm mācību process beigsies 29. maijā, ņemot vērā atceltos centralizētos eksāmenus, taču mācību gads noslēgsies 12. jūnijā. 12. klasēm mācību process beigsies 15. maijā, bet mācību gads – 7. jūlijā. Tie skolēni, kuri kārtos noslēguma pārbaudījumus, drīkstēs apmeklēt klātienes konsultācijas. Pārējām klasēm mācību gads attālināti noslēgsies 29. maijā.


Pirmsskolas iestādes: 

Ievērojot epidemioloģiskās drošības nosacījumus, pirmsskolas kopā ar pašvaldībām varēs lemt, kā šajā mācību gadā organizēt 5-6 gadus vecu bērnu apmācību – klātienē vai attālināti.


Sporta nodarbības:

Ievērojot noteiktos sociālās distancēšanas un epidemioloģiskās drošības pasākumus, valdība pēc 12. maija atļāva organizēt sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību procesu klātienē, ievērojot vairākus nosacījumus. Organizēti sporta treniņi tiks atļauti, ievērojot, ka treniņa dalībnieku skaits nepārsniedz 25 cilvēkus, ieskaitot treneri un citus darbiniekus, un treniņus jāvada personai, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām. Treniņa laiks iekštelpās nedrīkst pārsniegt trīs stundas, bet treniņiem ārtelpās nav laika ierobežojuma. Treniņu dalībniekiem jāievēro savstarpēja divu metru distance, nedrīkst pārklāties dažādu treniņgrupu plūsmas. Treniņa organizatoriem jānodrošina tā uzraudzība. Sporta nodarbībās nedrīkst iesaistīties bērni, kas jaunāki par septiņiem gadiem.


Pasākumi un pulcēšanās:

Ja iespējams nodrošināt savstarpējo divu metru distanci un pārējos epidemiologu noteiktos drošības noteikumus, tiks atļauta pulcēšanās iekštelpās un ārtelpās līdz 25 cilvēkiem organizētos publiskos un privātos pasākumos, kā arī sapulcēs, gājienos un piketos. Tāpat tiks atļauta organizēta reliģisko darbību veikšana. Arī privātos pasākumos mājās būs jāņem vērā dzīvokļa platība, lai nepārsniegtu cilvēku skaitu, kas atbilst epidemiologu norādījumiem.

Pasākumos, kuros apmeklētājs piedalīsies, atrodoties vieglajā transportlīdzeklī, netiks piemērots noteiktais cilvēku skaita ierobežojums.

Pasākumu norises ilgums ārtelpās nebūs ierobežots, taču iekštelpās tas nedrīkstēs pārsniegt trīs stundas. Organizatoram būs jānodrošina arī ierobežojumu ievērošana un dezinfekcijas līdzekļu pieejamība.

Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks tiks pagarināts no plkst. 7.00 un līdz 24.00.

Netiks atļauti publiskie un privātie sporta pasākumi, kas rīkoti saskaņā ar Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs varēs apstiprināt pasākumus sociālās un fiziskās distancēšanās nodrošināšanai, kas jāievēro, organizējot sapulces, gājienus un piketus.

Savukārt kultūras ministram būs tiesības reglamentēt kārtību, kādā kultūras institūciju darbībā ievērojami fiziskās distancēšanās un dezinficēšanas prasību ievērošana kultūras institūcijās, piemēram, bibliotēkās, muzejos u. c. vietās.

Atgādinām, ka, neievērojot divu metru distanci, vienlaicīgi pulcēties publiskās iekštelpās un ārtelpās joprojām var ne vairāk kā divas personas vai arī personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā, vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā vai arī personas, kuras veic darba vai dienesta pienākumus.


 

Lūdzam iedzīvotājus ievērot valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas sakarā ar “COVID-19” izplatības ierobežošanu, būt atbildīgiem pret sevi un citiem! Atbildīga rīcība šobrīd, palīdzēs mums visiem ātrāk atgriezties pie ierastās kārtības. Saudzēsim sevi un apkārtējos!

 

Informācija publicēta 13.05.2020.

 

Informāciju sagatavoja Ludzas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību speciāliste Jana Dukaļska 

 

 

 

 

 

coloring.cool