LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2021. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Intermittent clouds
24°C
 
A A A

Aicinām uzņēmējus uz sabiedriskajām apspriešanām par lauku ceļu attīstību

article_11483Ludzas novada pašvaldība aicina lauku uzņēmējus un zemniekus uz sabiedrisko apspriešanu, lai izteiktu savus priekšlikumus par Ludzas novada pašvaldības ieceri sakarā ar plānoto grants ceļu seguma pārbūvi Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt investīcijas publiskās infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un apdzīvotības saglabāšanos. Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu būvniecība vai pārbūve.
Ludzas novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs ir 1,62 milj. eiro. Atbalsta intensitāte ir 90 procentu no projekta attiecināmajiem izdevumiem. Prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.

Sabiedriskās apspriešanas sapulces notiks:

Vieta Datums Laiks
Briģu pagasta pārvalde 26.10.2015 9.00
Nirzas pagasta pārvalde 26.10.2015 11.00
Istras pagasta pārvalde 26.10.2015 13.00
Rundēnu pagasta pārvalde 26.10.2015 15.00
Pildas pagasta pārvalde 27.10.2015 9.00
Ņukšu pagasta pārvalde 27.10.2015 11.00
Pureņu pagasta pārvalde 27.10.2015 13.00
Cirmas pagasta pārvalde 27.10.2015 15.00
Isnaudas pagasta pārvalde 29.10.2015 15.00

Kontaktpersona: Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos, tālr. 65707496

coloring.cool