LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 19. jūnijs
Nils, Viktors
Ludza
Sunny
30°C
 
A A A

Līdz 1. novembrim aicinām pieteikt kandidātus Atzinības rakstiem un apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis”

Līdz šī gada 1. novembrim Ludzas novada pašvaldība aicina izvirzīt pretendentus apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis” un pretendentus Ludzas novada pašvaldības Atzinības rakstiem. Ja Jūsu paziņu lokā ir kāds, kurš ir pelnījis īpašu atzinību par savu darbu un sniegumu sabiedrībai, piesakiet savu kandidātu!

Aicinām iesniegt pieteikumus Atzinības rakstiem un apbalvojumam “Ludzas novada Goda pilsonis” Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, Ludzas novadā, Klientu apkalpošanas centrā, 1. stāvā, līdz šī gada 1. novembrim

  • “Ludzas Novada Goda pilsonis” ir augstākais apbalvojums Ludzas novadā. To piešķir fiziskām personām par sevišķiem nopelniem novada labā, kas var izpausties valsts, pašvaldības, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā un citā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Kandidātus šim apbalvojumam var izvirzīt domes deputāti, juridiskās personas, valsts un pašvaldību institūcijas vai iedzīvotāji.

Iesakot kādu personu šim apbalvojumam, jānorāda kandidāta:

1) vārds, uzvārds, dzimšanas datums, nodarbošanās, dzīvesvieta, kontaktinformācija;

2) dzīvesgājuma apraksts;

3) sabiedrisko aktivitāšu apraksts, par kuriem varētu piešķirt šo apbalvojumu. Jāiesniedz arī informācija par kandidāta pieteicējiem.

  • Atzinības raksts ir personas darbības un nopelna augsta novērtējuma apliecinājums, ko piešķir par nozīmīgu ieguldījumu un sasniegumiem Ludzas novada labā, tautsaimniecībā, veselības aizsardzībā, kultūrā, izglītībā, sociālajā aprūpē, sportā vai sabiedriskajā darbā, mecenātismā, labdarībā vai citā jomā. Atzinības raksts var tikt piešķirts jebkurai fiziskai personai, juridiskai personai vai personu grupai, pašvaldības iestādei, amatierkolektīvam (koris, deju kolektīvs, kopa u.c.), kas nolikumā noteiktajā kārtībā pieteikti apbalvojuma saņemšanai un par kura apbalvošanu pieņemts Domes lēmums.

Kandidātus apbalvošanai ar Atzinības rakstu var pieteikt Domes deputāti, valsts un  pašvaldības institūcijas, Ludzas novadā reģistrētās juridiskās personas, vai iedzīvotāji (ne mazāk kā 10 pilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta deklarēta Ludzas novada administratīvajā teritorijā un kuri parakstījuši iesniegumu, norādot  paraksta atšifrējumu, personas kodu, deklarētās dzīvesvietas adresi un kontakttālruni).

Atzinības rakstu piešķir, pamatojoties uz motivētu pieteikumu, kurā iesniedzējam jānorāda:

  • piesakot fizisku personu – pieteiktās fiziskās personas vārds, uzvārds, dzimšanas dati, darbavieta, ieņemamais amats, kontaktinformācija;
  • piesakot juridisku personu vai pašvaldības iestādi – tās nosaukums, atrašanās vieta, juridiskas personas vai pašvaldības iestādes vadītāja vārds un uzvārds;
  • piesakot amatierkolektīvu – pieteiktā amatierkolektīva nosaukums, amatierkolektīva vadītāja vārds un uzvārds, kontaktinformācija;
  • apraksts – vispusīgs motivēts pamatojums, par ko persona, pašvaldības iestāde, juridiska persona vai amatierkolektīvs izvirzīts apbalvošana.

Nolikumi un sīkāka informācija pieejama šeit:

NOLIKUMI

 

coloring.cool