LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 21. jūnijs
Monvīds, Egita, Emīls
Ludza
Clear
20°C
 
A A A

Aicinām Ludzas novada darba devējus pieteikties jauniešu nodarbināšanā vasaras brīvlaikā

Ludzas novada dome 2020. gada 27. februārī ir apstiprinājusi Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības programmu, kas paredz 2020. gada vasaras brīvlaikā nodarbināt skolēnus vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas 2019./2020. mācību gadā ir mācījušies vispārizglītojošās skolās, profesionālās izglītības iestādēs vai tām pielīdzinātās mācību iestādēs, un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Ludzas novads.

Programmas mērķis ir veicināt Ludzas novada skolēnu nodarbinātību vasaras brīvlaikā, sniedzot iespēju paaugstināt praktiskās darba iemaņas, rast izpratni par profesijām un gūt pirmo praktisko pieredzi.

Jaunieši tiks nodarbināti laika posmā no 2020. gada 1. jūnija līdz 31. augustam. Darba vietas skolēniem var piedāvāt reģistrētas juridiskas komercsabiedrības, pašvaldības iestādes un kapitālsabiedrības, biedrības un nevalstiskās organizācijas, kas veic komercdarbību vai aktivitātes Ludzas novada teritorijā.

Skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek organizēts divās kārtās:

  • Pirmo kārto organizē un finansē Ludzas novada pašvaldība no pašvaldības 2020.gada budžeta paredzētājiem līdzekļiem;
  • Otro kārtu organizē Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar NVA Ludzas filiāli īstenojot aktīvo nodarbinātības pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādes”.

Piedaloties pasākuma pirmajā kārtā, pašvaldība apņemas atmaksāt Darba devējam nodarbinātā Skolēna algu, bet Darba devējam jāsedz Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto jaunieti, kas aprēķināta no valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas.

Piedaloties pasākuma otrajā kārtā, pašvaldība apņemas atmaksāt Darba devējam nodarbinātā Skolēna algu 50% apmērā (otru daļu – 50% sedz NVA Ludzas filiāle atbilstoši aktīvā nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādes” prasībām), bet Darba devējam jāsedz Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) par katru nodarbināto jaunieti, kas aprēķināta no valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas;

Ludzas novada pašvaldība aicina uzņēmējus iesaistīties Ludzas novada jauniešu nodarbinātības programmā un piedāvāt darba vakances vasaras brīvlaikā jauniešiem, aizpildot veidlapu.

Aizpildīto veidlapu lūdzam iesniegt pašvaldībai līdz 2020.gada 27.martam.

Ludzas novada skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu organizēšanas NOLIKUMS 2020.gadam

Plašākā informācija par Ludzas novada skolēnu nodarbināšanas iespējām un nosacījumiem vasaras brīvlaikā ir pieejama pašvaldības mājas lapā www.ludza.lv sadaļā „Uzņēmējdarbība”.

 

coloring.cool