Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2020. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Intermittent clouds
10°C
 
A A A

25. 03. 2010. Ludzas novada skolu pedagogi prioritāro mācību priekšmetu projektā saņem stipendijas

Jau otro mācību gadu pedagogi veiksmīgi piedalās projekta “”Atbalsts vispārējās izglītībaspedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos””(Vienošanās nr.2008/0001/1DP/1.2.1.2.2./08/IPIA/VIAA/002) aktivitātēs.

2009./2010. mācību gadā piešķirtā finansējuma ietvaros Ludzas novadā ESFstipendijas saņem 24 pedagogi: Ludzas pilsētas ģimnāzijā -13,Ludzas 2.vidusskolā -5,Ludzas novada vakara vidusskolā-4,Nirzas pamatskolā-2.

Visi skolotāji,kas piedalās projektā,savās darba vietāsmāca prioritāros mācību priekšmetus 7.-12.klašu audzēkņiem.Šajā projektā kāprioritārie mācību priekšmeti noteikti:fizika,ķīmija,bioloģija,dabaszinības,matemātika,informātika,svešvaloda(angļu,vācu u.c.).Papildus tam skolotāji veic metodisko un konsultatīvo darbu.,veicina skolēnu izpratni par vienādām iespējām izglītībā un karjerā,vada skolēnu pētniecisko darbību.

Tuvojas skolēnu pavasara brīvdienas. Šajā laikā notiks vairāku mācību priekšmetu skolotāju metodisko apvienību semināri. Lai veicinātu skolotāju tālāko sekmīgu darbību projektā un rastu jaunas radošas idejas darbam, semināru laikā tiks organizēta pieredzes apmaiņa.

coloring.cool