LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2021. gada 19. aprīlis
Vēsma, Fanija
Ludza
Clear
3°C
 
A A A

21. februārī notiks nekustamā īpašuma izsoles

Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli:

Nekustamā īpašuma nosaukums un atrašanās vieta

Nekustamā īpašuma nosacītā cena

Nodrošinājuma nauda

Izsoles norises laiks

“Baravikas”, Ņukšu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība 1,01 ha paltībā ar kadastra apzīmējums 6880 001 0635

EUR

1313,95

EUR

131,40

21.02.2017.

plkst. 10.00

“Niedres”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība 0,524 ha paltībā ar kadastra apzīmējumu 6858 002 0633 (starpgabals).

EUR

1006,67

EUR

100,67

21.02.2017.

plkst. 11.00

“Spaļi”, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība 0,5813 ha paltībā ar kadastra apzīmējumu 6858 001 0074 (starpgabals).

EUR

2192,33

EUR

219,23

21.02.2017.

plkst. 13.00

Peldu iela 10A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība 0,0985 ha paltībā ar kadastra apzīmējumu 6801 004 0492 (starpgabals).

EUR

2205,05

EUR

220,51

21.02.2017.

plkst.14.00

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darbdienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 16 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamos īpašumus var apskatīt darbdienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” līdz 17.02.2017. plkst 14.00 saskaņā ar izsoles noteikumiem  (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, mazā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058

coloring.cool