LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 15. maijs
Sofija, Taiga, Airita, Arita
Ludza
Rain
17°C
 
A A A

2016. gadā daudz jaunu ieceru

indexApaļā galda diskusijā par nākotnes plāniem iedzīvotājiem stāstīja novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns. Finansējuma avoti projektiem ir dažādi: Eiropas Savienības fondi, valsts un pašvaldības līdzekļi.
Latgales programmas mērķis – veicināt uzņēmējdarbību
Latgales programmas ietvaros tiek piešķirti līdzekļi, lai reģionā attīstītu uzņēmējdarbību. Piesaistot ES līdzekļus, ir jāizpilda divi kritēriji: ja piesaista naudas līdzekļus 41 000 eiro apmērā, rezultātā jārada viena darbavieta vai investīcijas uzņēmējdarbības attīstībai (piemēram, ieguldot 1 miljonu eiro ES līdzekļu, jāpiesaista investīcijas par tikpat lielu summu).
Plānots rekonstruēt trīs pilsētas ielas: Odu ielu, Jurdža ielu, Latgales šķērsielu. Jau izstrādāts tehniskais projekts tilta pārbūvei pāri Garbaru upei.
Vērienīgs šāda veida objekts ir telpu un teritorijas sakārtošana ražošanas vajadzībām Cirmas pagasta Tutānos, kur paredzēts uzbūvēt angāru bruģa ražotnei. Pašlaik notiek pārrunas ar uzņēmēju.
Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana
Svarīgi darbi iecerēti pilskalnā. Turpināsies pilsdrupu konservācija. Pilsdrupās iecerēts ierīkot apgaismojumu un izbūvēt gaisa tiltu no baznīcas kalna uz pilskalnu, sakārtot kāpnes un piebraucamo ceļu. Tas ir objekts, kas kļuvis par pilsētas simbolu, un to apmeklē katrs pilsētas viesis.
Jāpabeidz vēsturisko ekspozīciju izveidošana sinagogai.
Labiekārtos lielākās izglītības iestādes
Izglītības attīstības stratēģija paredz, ka lielākās izglītības iestādes novadā arī turpmāk būs Ludzas pilsētas ģimnāzija un Ludzas 2. vidusskola. Šo skolu materiālo bāzi plānots uzlabot. Remontēs skolas internāta ēku, paredzēts iegādāties mūsdienīgu aprīkojumu dabaszinību kabinetiem un labiekārtot sporta bāzi.
LAD LEADER programma – kultūras, sporta, atpūtas infrastruktūras sakārtošanai
Idejas par projektiem šīs programmas ietvaros: jauna bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pilsētas parkā (par vietu vēl nav izlemts). Katrā daudzdzīvokļu nama pagalmā iecerēts ierīkot vismaz dažas rotaļu laukuma konstrukcijas: šūpoles, līdztekas, slidkalniņus u.tml.
Jāpabeidz Ludzas katoļu baznīcas ērģeļu restaurācija, Raipoles baznīcas teritorijā jāierīko apgaismojums.
Plānots labiekārtot Opoļu svētavota teritoriju. Novadā jāizliek norādes zīmes uz kapsētām.
Ir ideja novadā ierīkot piedzīvojumu trasi, līdzīgu kā ir, piemēram, populārās trases Brakos, Siguldā.
Baseins – vai tas ir reāli
Baseins, par ko ir sapņojušas jau vairākas ludzāniešu paaudzes, varētu tikt uzbūvēts jau pēc dažiem gadiem. No nākamā gada budžeta ieplānos līdzekļus tehniskā projekta izstrādei. Baseins, visticamāk, varētu atrasties pie skolas. Tiks pētītas tehniskās iespējas to būvēt Miglinieka un 18. Novembra ielu krustojumā, kur ir brīvs laukums.
Atjaunos lauku ceļus
Lauku attīstības programmā (līdz 2020. gadam) katrā pagastā atjaunos 2 – 3 ceļu posmus. Novada domes mājaslapā var izpētīt, kuru ceļa posmu sakārtošana ir atzīta par prioritāti. Par piešķirto līdzekļu kvotu pagastā var sakārtot 4 – 5 km ceļu, kaut arī kopējā paredzēto līdzekļu summa iespaidīga – 1, 62 miljoni eiro.
Sociālās infrastruktūras sakārtošanā lielākais projekts ēkas 18. Novembra ielā Nr.17a (bijušā SES telpas) siltināšana. Te nākotnē ierīkos sociālo centru ar nakts patversmi, dienas centru, pirti.
No pašvaldības budžeta – brīvpusdienas skolēniem, ielu remonts…
Aprīlī plānots pabeigt Ludzas TN renovāciju. Sākotnēji bija iecerēts visus darbus paveikt jau līdz šā gada beigām, bet vēlāk pieņemts lēmums renovēt arī foajē, ne tikai lielo un mazo zāli. Līdz ar to darbu izpildes termiņš pagarināts. Foajē renovācijai tiks izsludināts jauns iepirkums.
Alīna Gendele: Darbus nesasteigsim. Viss jāizdara ļoti kvalitatīvi, jo atjaunotajam TN tādā izskatā būs jākalpo vairāki gadu desmiti. Tiek rūpīgi plānots interjers, detaļas. Labāk visu izdarīt lēnāk, bet pamatīgi.
Vismaz vienai ielai pilsētā tiks noklāts dubultais segums. Tas tiks izdarīts ielā, kurā sakārtotas visas komunikācijas.
Peldu un Līču ielās ierīkos centralizētu kanalizācijas sistēmu.
Plānots no pašvaldības budžeta piešķirt brīvpusdienas 6. klases skolēniem.
Bērnudārzos “Namiņš” un “Pasaciņa” ierīkos bērnu rotaļu laukumus.
Pašvaldība turpinās līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju renovāciju un iekšpagalmu sakārtošanu.
Tāpat kā katru gadu, varēs startēt mazo kultūras projektu konkursā, jauno uzņēmēju konkursā, projektus varēs iesniegt sabiedriskās organizācijas. Lielāka naudas summa paredzēta jauniešu nodarbinātībai vasarā, jo līdz šim pieprasījums ir pārsniedzis piedāvājumu.
Ieceru daudz. Sīkāk un konkrētāk ar novada pašvaldības plānotajiem darbiem, tām paredzētajām naudas summām var iepazīties ŠEIT.
Iedzīvotāju ierosinājumi
Apaļā galda diskusijā izskanēja vairāki jautājumi un ierosinājumi.
1)Saistošajos noteikumos paredzēt normu, cik lielā attālumā no žoga, kas atdala divus privātīpašumus, var stādīt kokus un košumkrūmus;
2)Iekārtojot centralizēto ūdensvadu un kanalizāciju, saskaņot to ar katru mājas īpašnieku.
F. Bokišs aktualizēja jautājumu par skolas internāta renovāciju, kas ir ļoti nepieciešams, kā arī ārsienas un jumta remontu Ludzas vidusskolas II korpusā. (Remonts tiks veikts vasarā – tā apsolīja domes priekšsēdētāja).

Vanda Žulina,
korespondente

coloring.cool