A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2020. gada 17. janvāris
Tenis, Dravis
Ludza
Cloudy
3°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

 

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

1.stāvā, 110.kab., 111. kab., 112. kab., 113.kab.

Tel:  65707126; 665707407

E-pasts: [email protected]

 


Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Kabinets: 111.      Tel: 65707126
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Kabinets: 110.      Tel: 65707126
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Kabinets: 112.      Tel: 65707126
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Kabinets: 113.      Tel: 65707407

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Kabinets: 303.    Tel: 65707140
 
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā ( BISP) šādās vietnēs:

Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses, t.sk.:

Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

 
Būvvaldes informācija

Ludzas novada Būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu sākot ar 2020. gada 1. janvāri visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt  un būvniecības ieceres dokumentāciju iesniegt tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/bisp/ .

Būvniecības informācijas sistēma (BIS)  ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi). 

Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs (būvniecības ierosinātājs), kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri vai tā pilnvarotā persona (pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu),  varēs to veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BISP portālā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

Lai uzsāktu izmantot Būvniecības informācijas sistēmu, ikviens var ieiet BIS publiskajā portālā (BISP) https://bis.gov.lv/bisp un izmantot vienu no sekojošām iespējām pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai: 

  • augšējā pusē ir norāde E-pakalpojumi, kurā var pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai;
  • labajā augšējā stūrī ir norāde Pieslēgties kontam, kurā var pieslēgties savam kontam.

Autorizēties iespējams ar jebkuru identifikācijas līdzekļi, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (piemēram, internetbanka, eID karte).

Pēc autorizācijas,  BISP portāla  sadaļā    “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA” ir pieejamas video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju vai citu ar būvniecības procesu saistīto dokumentu.

Pamācību materiāli arī pieejami:

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kas skar sistēmas funkcionalitāti un lietojumu, var vērsties Būvvaldē (e-mail: [email protected]) vai pie sistēmas uzturētāja – Būvniecības valsts kontroles biroja ( BVKB ):

  • saziņa pa tālruni saistībā ar tehniskiem jautājumiem: BVKB tālrunis 62004010;
  • vai elektroniski: Instrukcija

Biežāk uzdotie jautājumi par BISP sistēmu un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes skatīt šeit

Informatīvs materiāls ieceres iesniedzējiem un projektētājiem

Informatīvs materiāls Tehnisko noteikumu izdevējiem

Informatīvais materiāls Būvniekiem

 

Būvvaldes pakalpojumi un   veidlapas

 

Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 

Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:

Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”  Deleģējuma līgums   un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums)

 Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija

 
Aktualitātes Būvniecības jomā

Būvniecību regulējošo Normatīvo aktu saraksts

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts

Būvju klasifikācijas noteikumi. (Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi). 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Lietotie termini būvniecības procesā

Ekonomikas ministrijas informācija un skaidrojumi par būvniecības nozares jautājumiem

Labklājības ministrijas noteiktās Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Arhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2018. un 2019. gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti 2018. un 2019.gadā

apliecinājuma kartes 2018. un 2019.gad

tehniskās shēmas  2018.gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā 

2013.gadā

2012.gadā

coloring.cool