LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2021. gada 17. aprīlis
Rūdolfs, Viviāna, Rūdis
Ludza
Partly cloudy
7°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas, Ciblas (no 10. 01.2020) un Zilupes novada administratīvajās teritorijās.

 

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšana

Būvvaldes speciālisti apmeklētājus klatienē pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni vai e-pastā: [email protected] :

Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, pirms došanās uz Būvvaldi, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumus attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – pastu: [email protected] vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv  e–pakalpojumu Iesniegums iestādei.

 

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701;  1.stāvā, 110.kab., 111. kab., 112. kab.

Tel:  65707126; 665707407                                      E-pasts: [email protected]

 


Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Kabinets: 111.      Tel: 65707126
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Kabinets: 111.      Tel: 65707126
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Kabinets: 112.      Tel: 65707126
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Kabinets: 110.      Tel: 65707407

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Kabinets: 304.    Tel: 65707140
 
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) šādās vietnēs:

Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses

Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm, kas atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju

 

Būvvaldes informācija

Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu  sākot ar 2020. gada 1. janvāri jauns būvniecības administratīvais process uzsākams tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk: BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/bisp/ .

Pieslegties sistēmai iespējams ar jebkuru identifikācijas līdzekļi, ko piedāvā portāls Latvija.lv (piemēram, internetbanka, eID karte).

Skaidrojums par būvniecības ieceru iesniegšanu.

Informācija par BIS lietošanu:

  • Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) informatīvs buklets par Būvniecības informācijas sistēmu
  • Lietošanas rokasgrāmatas BISP/BIS2/BIS1 vidēm  .pdf datnēs lejuplādei BIS publiskajā portālā
  • Būvniecības informācijas sistēmas publiskā portāla (BISP)  LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA
  • Ar BIS saistītie resursi  publiskajā portālā (BISP) 
  • Dzīves situācijas apraksts Kā uzsākt privātmājas būvniecību?
  • Biežāk uzdotie jautājumi par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes, ka arī vebināru ieraksti  publicēti BIS portālā sadaļā  Biežāk uzdotie jautājumi
  • Video ieraksti – pamācības BIS lietošanā tehnisko noteikumu izdevējiem, būvniekiem, projektētajiem un būvniecības procesā iesaistītajiem publicēti Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) YouTube kanālā,  sadaļā videos (visi video)

Būvvalde norāda, ka jautājumu un neskaidrību gadījumā jebkurš interesents var vērsties Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) īpaši šim nolūkam izveidotajā BIS lietotāju atbalsta dienestā. Detalizētāka informācija: https://bis.gov.lv/bisp/kontakti/bis-lietotaju-atbalsta-dienesta-kontaktinformacija

Informatīvs materiāls  ieceres iesniedzējiem un projektētājiem

Informatīvs materiāls  Tehnisko noteikumu izdevējiem

Informatīvais materiāls  Būvniekiem

 

Būvvaldes veidlapas

 

Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 28 februāra saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā“.  Aktuālā redakcija

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:

Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.  Deleģējuma līgums  un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums).

               Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni Ludzas novada administratīvajā teritorijā, saraksts (aktualizēts)

Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija

 

Aktualitātes Būvniecības jomā

Būvniecību regulējošo normatīvo aktu saraksts

Tehniskās prasības būvēm un būvizstrādājumi – Latvijas būvnormatīvi

Būvju klasifikācijas noteikumi. (Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi). 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Lietotie termini būvniecības procesā

Labklājības ministrijas noteiktās Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Arhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2019. gadā

2018. gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti:

2019. gadā

2018.gadā

apliecinājuma kartes:

2019. gadā

2018.gadā

tehniskās shēmas  2018.gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā

2013.gadā

2012.gadā

coloring.cool