A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2019. gada 16. oktobris
Daiga, Dinija
Ludza
Partly sunny
16°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks

 
Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

 

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
1.stāvā 111.kab., 113.kab.

Tel: 65707407; 65707126
E-pasts: [email protected]

 


Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Tel: 65707407
Kabinets: 111
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707407
Kabinets: 110
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Tel: 65707126
Kabinets: 112
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
Kabinets: 113

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Tel: 65707140
Kabinets: 303
 
Būvvaldes informācija

Ludzas novada Būvvalde informē, ka būvniecības ieceres dokumentāciju, t.sk. Būvniecības iesniegumus, Paskaidrojuma rakstus un Apliecinājuma kartes iespējams iesniegt arī elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) publisko portālu www.bis.gov.lv  

Būvniecības informācijas sistēma BIS www.bis.gov.lv ir elektroniskā vide, kurā tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, tiek uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi (e-pakalpojumi)

Lai uzsāktu izmantot Būvniecības informācijas sistēmu, ikviens var ieiet vietnē www.bis.gov.lv un izmantot vienu no sekojošām iespējām pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai:

augšējā pusē ir norāde E-pakalpojumi, kurā var pieslēgties elektronisko pakalpojumu izmantošanai

augšējā labajā stūrī ir norāde Pieslēgties kontam, kurā var pieslēgties savam kontam

Autorizēties iespējams ar jebkuru identifikācijas līdzekļi, ko piedāvā portāls “Latvija.lv” (piemēram, internetbanka, eID karte)

Pēc autorizācijas,  BIS portāla  sadaļā “LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA” ir pieejamas video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju vai citu ar būvniecības procesu saistīto dokumentu

Pamācību materiāli arī pieejami:

dzīves situācijas apraksts Kā uzsākt privātmājas būvniecību?

video pamācību skatīt šeit 

Jautājumu un neskaidrību gadījumā, kas skar sistēmas funkcionalitāti un lietojumu, lūdzam vērsties pie sistēmas uzturētāja – BVKB

saziņa pa tālruni saistībā ar tehniskiem jautājumiem: 62004010

 vai elektroniski: Instrukcija

Informējām, kā saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu, sākot no 2019. gada 1. janvāra būs obligāta būvniecības elektroniskās sistēmas lietošana

 

Būvvaldes pakalpojumi un  veidlapas
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Informējam Jūs, ka informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) publiskajā portālā šādos veidos:

Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses, t.sk.:

plānotie būvdarbi Ludzas novadā

plānotie būvdarbi Zilupes novadā

Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju

 

Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 

Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:

Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”  Deleģējuma līgums   un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums)

 Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija

 
Aktualitātes Būvniecības jomā

Būvniecību regulējošo Normatīvo aktu saraksts

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts

Būvju klasifikācijas noteikumi. (Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi). 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Lietotie termini būvniecības procesā

Ekonomikas ministrijas informācija un skaidrojumi par būvniecības nozares jautājumiem

Labklājības ministrijas noteiktās Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Arhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2018. un 2019. gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti 2018. un 2019.gadā

apliecinājuma kartes 2018. un 2019.gad

tehniskās shēmas  2018.gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā 

2013.gadā

2012.gadā

coloring.cool