A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2019. gada 15. novembris
Undīne, Leopolds, Unda
Ludza
Cloudy
3°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS) publiskajā portālā šādās vietnēs:

Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses, t.sk.:

Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju.

 

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

 

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

1.stāvā, 110.kab., 111. kab., 112. kab., 113.kab.

Tel:  65707126; 665707407

E-pasts: [email protected]

 


Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Kabinets: 111.      Tel: 65707126
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Kabinets: 110.      Tel: 65707126
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Kabinets: 112.      Tel: 65707126
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Kabinets: 113.      Tel: 65707407

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Kabinets: 303.    Tel: 65707140
 
 
Būvvaldes informācija

Ludzas novada Būvvalde informē, ka būvniecības ieceres dokumentāciju, t.sk. Būvniecības iesniegumus, Paskaidrojuma rakstus un Apliecinājuma kartes iespējams iesniegt arī elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) portālu.

Informējām, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu, sākot no 2020. gada 1. janvāra būs obligāta būvniecības elektroniskās sistēmas lietošana, līdz ar to  visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt tikai elektroniski BIS portālā  un Būvvalde  vairs nepieņems būvniecības  ieceres dokumentus papīra formātā, izņēmums ir  būvniecības objekti, kam jau ir izsniegta Būvatļauja.

Tas nozīmē ne tikai papīra dokumentu aizstāšanu, bet arī procesa paātrināšanu, jo BIS portālā izveidotajā platformā iespējams pārraudzīt visu būvniecības procesu, iesniegt un saskaņot nepieciešamos dokumentus būvniecības uzsākšanai, kā arī iegūt informāciju par pašvaldības būvvaldes lēmumiem.

Jebkurš iedzīvotājs vai uzņēmējs (būvniecības ierosinātājs), kurš vēlēsies uzsākt jebkādu būvniecības ieceri vai tā pilnvarotā persona (pilnvarojums jāveic caur BIS sistēmu),  varēs to veikt attālināti un vienlaikus sekot procesam līdzi BIS portālā, un visi dokumenti attiecībā uz konkrēto objektu būs pieejami šajā vietnē.

Sīkāko informāciju par Būvniecības informācijas sistēmas (BIS)  izmantošanu skātīt šeit

 

Būvvaldes   veidlapas

 

Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 

Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:

Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi”  Deleģējuma līgums   un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums)

 Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija

 
Aktualitātes Būvniecības jomā

Būvniecību regulējošo Normatīvo aktu saraksts

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts

Būvju klasifikācijas noteikumi. (Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi). 

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam

Lietotie termini būvniecības procesā

Ekonomikas ministrijas informācija un skaidrojumi par būvniecības nozares jautājumiem

Labklājības ministrijas noteiktās Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpai

Arhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2018. un 2019. gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti 2018. un 2019.gadā

apliecinājuma kartes 2018. un 2019.gad

tehniskās shēmas  2018.gadā

2017.gadā

2016.gadā

2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā 

2013.gadā

2012.gadā

coloring.cool