LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2017. gada 18. augusts
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
Ludza
Partly cloudy
14°C
 
A A A

Veselības aprūpe

SIA „Ludzas medicīnas centrs”

Medicīnas pakalpojumi Ludzas novadā


Veselības veicināšanas pasākumu plāns 2017.gadam

 

Ģimenes sporta diena

26.07.2017.

22.jūlijā Mazā Ludzas ezera pludmalē “Radziņš” notika pasākums “Ģimenes sporta diena”. Pasākumā piedalījās septiņas ģimenes – Dalibo ģimene, Kukuļu ģimene, Cibuļsku ģimene, Mekšu ģimene, Bucenieku ģimene, Līpaču ģimene un Pavloviču ģimene.

Pasākums sākās ar kopīgu iesildīšanos Anitas Puncules vadībā. Ģimenes sacentās piecās jautrās, atraktīvās stafetēs.

  1. vietu ieguva Kukuļu ģimene,
  2. vietu ieguva Cibuļsku ģimene,
  3. vietu ieguva Dalibo ģimene,
  4. vietu ieguva Bucenieku ģimene,
  5. vietu ieguva Līpaču ģimene,
  6. vietu ieguva Mekšu ģimene,
  7. vietu ieguva Pavloviču ģimene.

Pasākuma noslēgumā triju labāko ģimeņu dalībnieki tika apbalvoti ar dāvanu kartēm, kausiem, medaļām, diplomiem, katrs dalībnieks saņēma pasākuma piemiņas medaļu, kā arī bukletus par veselīgu uzturu.

Pēc apbalvošanas pasākuma dalībnieki  piedalījās radošajās darbnīcās gatavojot augļu un dārzeņu kokteiļus, kā arī baudīja pasākuma organizatoru sagatavoto zivju zupu. Pasākuma organizatori vizināja visus dalībniekus un klātesošos ar motorlaivu pa Mazo Ludzas ezeru.

Laikapstākļi mūs priecēja un pasākums noritēja jaukā atmosfērā. Izsakām pateicību visiem pasākuma dalībniekiem.

Vairāk foto un arī video no pasākuma var apskatīt Sporta kluba “Latgols” Facebook kontā www.facebook.com/sklatgols.

Projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja

Aleksandrs Narnickis

 

 

 

Aicinām apmeklēt lekciju “Profesionālā izdegšana un tās profilakse” 30. jūnijā Ludzā

22.06.2017.

Paaugstināta emocionālā slodze, nestabili vērtību kritēriji, mainīgi spēles noteikumi darbā un cilvēku attiecībās, sabiedrības noslāņošanās, masveidīga ilgstoša pārslodze darbā, paaugstināta atbildības sajūta pret veicamajiem pienākumiem, perfekcionisms, emocionāls izsīkums un augsti darba standarti rada situācijas, kad tieši pretēji vēlamajam samazinās kocentrēšanās spējas un organisms pret šāda stresa izpausmēm signalizē ar garīgo spēju vājinošiem traucējumiem un fizisku diskomfortu — tas viss rada priekšnoteikumus izdegšanas sindromam.

Vairāk par šo tēmu uzzināsiet lekcijā “Profesionālā izdegšana un tās profilakse”, kas notiks Ludzā š.g. 30.jūnijā, plkst. 14.00 Raiņa ielā 16a, pirmā stāva zālē. Lekcijas ilgums 2 h.

Dalība lekcijā ir bez maksas! Aicinām sekot līdzi informācijai par citām projektā plānotajām aktivitātēm vietnē http://www.ludza.lv/veselibas-aprupe/ .

Projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

 

Ludzas novadā plānoti plaši veselības veicināšanas pasākumi

30.05.2017.

Ludzas novada pašvaldība 21. aprīlī parakstīja vienošanos ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” īstenošanu.

Projekta ietvaros plānoti pasākumi sirds un asinsvadu slimību profilakses, garīgās (psihiskās) veselības veicināšanas, atkarību mazināšanas, seksuāli, reproduktīvās veselības un fizisko aktivitāšu jomās, iesaistot Ludzas novada iedzīvotājus dažādās veselību veicinošās aktivitātēs, motivējot dalībniekus mainīt savus dzīves paradumus un uzlabojot izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību veselības saglabāšanā un nostiprināšanā. Pavisam projektā plānots īstenot 45 slimību profilakses un 123 veselības veicināšanas pasākumus, iesaistot 2290 novada iedzīvotājus, tostarp bērnus, pieaugušos un seniorus, īpaši pievēršot uzmanību sociālās atstumtības riskam pakļautajām  iedzīvotāju grupām (bezdarbniekiem, trūcīgajiem un personām ar invaliditāti).

Jūnija mēnesī Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas 2.vidusskolā, Ludzas Mūzikas pamatskolā, Pildas pamatskolā un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centrā tiks organizētas vasaras nodarbības skolēniem „Zinoši, veseli, aktīvi”. Nodarbības sniegs iespēju bērniem bez maksas saturīgi un interesanti pavadīt brīvlaiku, iegūstot jaunas zināšanas, iemaņas un prasmes par aktīva un veselīga dzīvesveida paradumu veidošanu un nostiprināšanu. Ludzas novada sporta skolā tiks organizētas vasaras sporta nodarbības „Veselā miesā, vesels gars”, kas vērstas uz bērnu un pusaudžu fizisko aktivitāšu veicināšanu, attīstot praktiskas iemaņas un  vērtīgu  pieredzi caur  dažādām  sporta  spēlēm  un  fiziskām aktivitātēm,  vispusīgi  attīstīt  ķermeni  un domāšanu, apgūstot arī teorētiskās zināšanas par aktīva un veselīga dzīvesveida priekšnoteikumiem. Savukārt Ludzas Mākslas skola organizēs izglītojošās mākslas nodarbības bērniem maņu orgānu attīstīšanai, iekļaujot arī Dabas izglītības centra “Rāzna” Sajūtu takas apmeklējumu. Visiem interesentiem, īpaši stresam un izdegšanas riskam pakļauto profesiju pārstāvjiem, mēneša nogalē tiks organizētas 2 lekcijas „Profesionālā izdegšana un tās profilakse”, bet, atzīmējot Starptautisko dienu pret narkotisko vielu lietošanu un nelegālu izplatīšanu, 30.jūnijā plānots novada mēroga pasākums – velobrauciens „Brīvs no atkarībām”.

Projekts tiks īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim.

Projekta kopējās izmaksas sastāda EUR 164 854,00, no kurām 85% jeb EUR 140 125,90 tiek finansētas no Eiropas Sociālā fonda līdzekļiem un 15% jeb EUR 24 728,10 valsts budžeta finansējums.

Dalība visās projekta aktivitātēs un pasākumos ir bez maksas! Aicinām sekot līdzi informācijai par projektā plānotajām aktivitātēm.

Projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros. Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.

Informāciju sagatavoja

Ilona Rimša,

projekta vadītāja