LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2019. gada 15. jūlijs
Henriks, Henrihs, Egija, Egmonts, Egons
Ludza
Partly cloudy
11°C
 
A A A

Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi

Vienreizējs pabalsts politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Otrā Pasaules kara un Afganistānas kara veterāniem, Černobiļas AES avārijas seku likvidācijas dalībniekiem, veterāniem

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts uz pieprasītāja iesnieguma pamata tiek piešķirts personām, neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli: politiski represētām personām un Nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem 18.Novembra svētkos – 50,00 euro;

Otrā Pasaules kara veterāniem aprīļa mēnesī – 50,00 euro;

 Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem Ziemassvētkos –  50,00 euro;

 Afganistānas kara veterāniem – 50,00 euro vienu reizi gadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Pabalsts kurināmā iegādes vai apkures izdevumu apmaksai

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas:

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai personai ar I grupas invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai ģimenē, kurā aug bērns ar invaliditāti.

Iesnieguma veidlapa. Centralizētā siltumapgādes pakalpojuma apmaksai vientuļajam pensionāram.

Iesnieguma veidlapa. Malkas iegādes izdevumu apmaksai vientuļajam pensionāram.

Pabalsts apkurei vai kurināmā iegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts  I grupas invalīdiem, ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu neizvērtējot personas (ģimenes) materiālo stāvokli.     

pabalsts nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem netiek piešķirts, ja ir spēkā vismaz viens no šādiem nosacījumiem:

personas ienākumi pārsniedz 270,00 euro mēnesī; pabalsta pieprasītājam pieder divi vai vairāki dzīvošanai derīgi nekustamie īpašumi

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu

Atbildīgais: Sociālais dienests

VeidlapasIesnieguma veidlapa

Vienreizējs pabalsts, sakarā ar bērna piedzimšanu tiek piešķirts neizvērtējot ģimenes materiālo stāvokli: 150,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja viena no bērna vecākiem dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

250,00 euro apmērā par katru jaundzimušo bērnu vienam no jaundzimušā bērna vecākiem, ja abu bērna vecāku dzīvesvieta deklarēta Ludzas novadā pirms bērna piedzimšanas un bērna dzīvesvieta ir deklarēta Ludzas novadā.

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv


Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā

Atbildīgais: Sociālais dienests

Veidlapas: Iesnieguma veidlapa

Finansiālais pabalsts nozīmīgā dzīves jubilejā tiek noteikts šādā apmērā: Personas 80 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 85 gadu jubilejā 20,00 euro apmērā; Personas 90, 95 gadu jubilejā 50,00 euro apmērā; Personas 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99 gadu dzimšanas dienā 30,00 euro apmērā; Personas 100 gadu jubilejā un vairāk 200,00 euro apmērā

Informācija atrodama arī : www.latvija.lv

coloring.cool