LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2019. gada 24. jūnijs
Jānis
Ludza
Mostly sunny
22°C
 
A A A

Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids

2018. gada 1. aprīlī sākās Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam līdzfinansētā projekta “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids” jeb OPEN UP (Nr. LLI-263; Interactive educational space – efficient way of social integration of children from disadvantaged families) īstenošana. Šo 20 mēnešu garu projektu Ludzas novada pašvaldība īstenos sadarbībā ar Lietuvas Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēku un Jēkabpils pilsētas domi.

Pēdējā laikā bibliotēkas ir kļuvušas par bērnu un pusaudžu iecienītu satikšanas vietu, kur viņi var pavadīt brīvu laiku, izmantojot internetu un spēlējoties ar draugiem – it īpaši tas skar bērnus, kuru vecāki nevar iegādāties datoru vai apmaksāt interneta pieslēgumu mājās. Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas (LV), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas (LT) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas darbinieki ievēroja bērnu interesi un uzsāks darbu kopīgā projektā “Interaktīvās izglītības telpa – efektīvs nelabvēlīgu ģimeņu bērnu sociālās integrācijas veids”, lai radītu apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā. Bibliotēkas organizēs apmācības bērnu grupām Ludzā (LV), Jēkabpilī (LV) un Rokišķos (LT), kuru ietvaros viņi apmeklēs dažādas iestādes, uzņēmumus un organizācijas, lai iepazītos ar to darbu. Viņiem tiks organizētas interaktīvās spēles ar virtuālo spēļu konsoli, viņi veidos video un prezentācijas. Partneri rīkos divas nometnes – vienu Jēkabpilī (LV) un vienu Rokiškos (LT). Bibliotekāri tiksies ar saviem ārzemju kolēģiem un dalīsies pieredzē – tiks organizēti trīs kopīgi semināri un mācību brauciens uz Berlīni. Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēkas telpas tiks izremontētas un kļūs piemērotākas bērnu nodarbībām. Visu partneru bibliotēkas iegādāsies datorus un portatīvos datorus, virutālo spēļu konsoles, interaktīvās tāfeles u.c. interaktīvai izglītībai un spēlēm. Projekta rezultātā modernizētās bibliotēkas nodrošinās pašattīstības iespējas bērniem no mazaizsargātām ģimenēm, piedāvājot viņiem iespēju paplašināt redzesloku, apmeklējot dažādas iestādes, izmantojot interaktīvās izglītošanās iespējas, lasot grāmatas, kopīgi skatoties filmas – lai šie bērni pavadītu brīvu laiku, iegūstot jaunas iemaņas, pateicoties mūsdienu tehnoloģijām.

Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,75 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,64 EUR. Ludzas novada pašvaldības budžets šajā projektā sastāda 50 849,76 EUR, t.sk. 43 222,30 EUR būs ES finansējums.

Projekta mērķis: radīt apstākļus Ludzas, Rokišķu un Jēkabpils bibliotēkās mazaizsargātu ģimeņu bērnu sociāli-ekonomiskās aktivitātes sekmēšanai, tādējādi veicinot dzīves apstākļu uzlabošanos Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionā

Īstenošanas laiks: 01.04.2018. – 30.11.2019.

Projekta partneri: Ludzas novada pašvaldība (vadošais partneris), Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka (Lietuva) un Jēkabpils pilsētas dome

Galvenās projekta aktivitātes:

  • partneru bibliotēkas organizēs nodarbības bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm no 2108. gada septembra līdz 2019. gada maijam (tikšanās ar karjeras konsultantiem, darbs ar informācijas tehnoloģijām, interaktīvās spēles, interneta datubāžu izmantošana, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem, uzņēmumu, organizāciju, izglītības iestāžu apmeklējumi u.c.)
  • notiks 2 starptautiskās nometnes bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm (Jēkabpils pašvaldība – 2018. gada augustā un Rokišķos – 2019. gada jūnijā)
  • partneru bibliotēkas organizēs atklātās aktivitātes bērniem savās telpās no 2018. gada septembra līdz projekta beigām (interaktīvās spēles, informācijas tehnoloģiju izmantošana, dažādu veidu spēles un apmācības datoru lietošanā). Plānots, ka šīs bibliotēkas aktivitātes tiks turpinātas arī pēc projekta beigām.
  • Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka piedāvās bērniem no sociāli neaizsargātajām ģimenēm mācīties video veidošanu (notiks 15 nodarbības no 2018. gada septembra līdz 2019. gada maijam)
  • partneru bibliotēku speciālisti piedalīsies 3 starptautiskajos semināros (Rokišķos 9. aprīlī seminārs “Kompetenču uzlabošana darbā ar bērniem no sociāli neaizsargātajām grupām”; Jēkabpilī – 2018. gada oktobrī seminārs “Jaunās tehnoloģijas sociālajā integrācijā – priekšrocības un riski”; Ludzā – 2019. gada martā seminārs “Kā uzvesties kritiskajās situācijās”)
  • partneru bibliotēku speciālisti piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā uz Berlīni (2018. gada septembrī)
  • partneri iegādāsies aprīkojumu un mēbeles, kas ir nepieciešamas bērnu nodarbību organizēšanai un projekta vadīšanai
  • Rokišķu rajona pašvaldības bibliotēka izremontēs telpas bērnu nodarbību organizēšanai
  • 2019. gada septembrī Ludzā notiks Noslēguma konferenci
  • notiks projekta darba grupas sanāksmes.

Projekta rezultātā 127 bērni no mazaizsargātajām grupām piedalīsies pasākumos, kas ir saistīti ar viņu integrācijā sabiedrības sociāli ekonomiskajās aktivitātēs, un 30 bibliotēku speciālisti piedalīsies projekta apmācību semināros un mācību braucienā uz Berlīni.  

Vairāk informācijas par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014. – 2020. gadam var atrast Programmas tīmekļa vietnē www.latlit.eu. Oficiālās Eiropas Savienības tīmekļa vietnes adrese www.europa.eu.

Projekta kanāls YouTube….

Publikācijas par projektu

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Radīt jaunas iespējas” (15.04.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Bibliotekāri gūst pieredzi Berlīnē” (04.10.2018.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Staigājošās enciklopēdijas” jeb bibliotekāri” (28.03.2019.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Bibliotēka kā interaktīvās izglītības telpa” (13.11.2018.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Bērni ar prieku apmeklē atklātās stundas Ludzas bibliotēkā” (08.03.2019.)

Latgales Reģionālās televīzijas sižets “Latvijas un Lietuvas bibliotekāri īsteno pārrobežu projektu” (03.04.2019.)

Raksts Ludzas novada pašvaldības tīmekļa vietnē “Ludzas bibliotēka ir iespēju īstenošanas vieta” (14.04.2019.)

 

coloring.cool