LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2018. gada 19. janvāris
Alnis, Andulis
Ludza
Cloudy
-3°C
 
A A A

Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai

Projekta nosaukums: Alternatīvas biomasas izmantošanas iespējas zālāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu uzturēšanai
Projekta nosaukums angļu valodā: Alternative use of biomass for maintenance of grassland biodiversity and ecosystem services
Projekta akronīms: LIFE Grasservice
Identifikācijas numurs: LIFE 12 BIO/LV001130
Programma: LIFE+ Dabas un bioloģiskās daudzveidības programma
Īstenošanas vieta: Sigulda, Ludza (Latvija)
Īstenošanas laiks: 01.10.2013. – 31.12.2017.
Mērķis: Nodrošināt bioloģiski vērtīgu zālāju uzturēšanu, veicinot alternatīvas, ekonomiski ilgtspējīgas pieejas zālāju biomasas izmantošanai, kā arī veidojot sadarbības modeļus starp zemniekiem, uzņēmējiem un vietējām pašvaldībām, tādejādi nodrošinot zālāju apsaimniekošanas un piedāvāto tehnisko risinājumu dzīvotspēju.

Galvenās aktivitātes

• Zālāju ekosistēmu bioloģiskās un ekoloģiskās vērtības novērtēšana, kā arī zālāju biomasas apjomu novērtēšana abās projekta teritorijās (Siguldas un Ludzas novados).

• Zālāju izmantošanas potenciāla novērtēšana projekta teritorijās.

• Piemērotu tehnisko risinājumu izstrāde zālāju apsaimniekošanai un biomasas ekonomiski ilgtspējīgai izmantošanai konkrētajām teritorijām.

• Vietējo uzņēmēju un zemnieku iepazīstināšana ar alternatīvām iespējām biomasas izmantošanai.

• Kontaktu un sadarbības tīklu veidošana starp zemes īpašniekiem un uzņēmējiem, kas saistīti ar zālāju biomasas pārstrādi un/vai izmantošanu enerģijas ražošanā.

• Alternatīvo risinājumu un tehnoloģisko iespēju demonstrēšana praksē plašam ieinteresēto pušu lokam, tādējādi veicinot alternatīvu biomasas izmantošanas veidu un sadarbības modeļu pielietošanu cituviet.

Projekta partneri: Vadošais partneris – Biedrība “Baltijas Vides Forums”, www.bef.lv (projekta vadītāja – Anda Ruskule, anda.ruskule@bef.lv) Partneri: Latvijas Dabas fonds www.ldf.lv; Rīgas Tehniskā universitāte www.rtu.lv; SIA “Bio Re” www.biore.lv; Z/S „Skujas”, “Skujas”, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040; Siguldas novada dome www.sigulda.lv; Ludzas novada pašvaldība www.ludza.lv
Projekta budžets: Kopējais budžets – 1 280 963.34 euro; Ludzas novada pašvaldības budžets – 44 467.06 euro
Projekta darba grupa Ludzā: Projekta koordinatore – Ilona Igovena; projekta grāmatvede – Vija Barkāne
Kontaktinformācija Ilona Igovena tālr. 65707134; e-pasts: ilona.igovena@ludzaspils.lv
Publicitāte  http://bef.lv/391/1034/

grasserviceProjekta ietvaros ir izveidota vietne, kur ir iespējams izvietot sludinājumus, kas saistīti ar lauksaimnieciska rakstura darbību. Aicinām pieteikties:
-lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri vēlas iznomāt vai nomāt lauksaimniecības zemi, kā arī uzņēmējus vai privātpersonas, kuras var piedāvāt dažādu veidu telpas uzņēmējdarbības veikšanai un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
-uzņēmējus, kuri sniedz zālāju apsaimniekošanas vai zemes apstrādes pakalpojumus un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai.
-lauksaimniecības zemes īpašniekus, kuri piedāvā pļaušanai, savākšanai zāli vai piedāvā sienu, kā arī interesentus, kuriem nepieciešama zāle vai siens un iesūtīt informāciju datubāzes papildināšanai
Sludinājuma ievietošanai nepieciešams iesniegt informāciju par piedāvājuma raksturu (zemes, telpu nomas platību, sniegto tehnisko pakalpojumu veidu, zāli pļaušanai, sienu), norādot pagasta teritoriju, atrašanās vietu (kadastra Nr.), kontaktinformāciju (tālrunis, e-pasts).
Informāciju var iesniegt Ludzas novada pašvaldībā 417.kab. vai sūtīt uz e-pastu – ilona.igovena@ludzaspils.lv. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālr.65707134, 26455159.

Piedāvājums/ pakalpojums Pagasts Tālrunis
     

Brīvie, iznomājamie zemes gabali Ludzas novada pašvaldībā

Iznomājamo zemes gabalu konfigurāciju un atrašanās vietu var apskatīt vietnē www.kadastrs.lv sadaļā “Meklēt zemes vienības”. Jautājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 65707412.

Zemes vienības, kuras var iznomāt uz 5 gadiem

Zemes vienības, kuras var iznomāt uz 5 gadiem. 2. daļa

Zemes vienības, kuras var iznomāt uz 2 gadiem

BRĪVIE, IZNOMĀJAMIE  ZEMES GABALI Ludzas novadā (izmantošanas veids – lauksaimniecība) (2017.gads)

RUNDĒNU PAGASTS

Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts Rundēnu pagastā  –  brīvie zemes gabali

6892 005 0295 – 2,0 ha

6892 005 0418 – 1,0 ha

6892 005 0106 – 1,8 ha

Rundēnu pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu” Rezerves zemes fonds”)

6892 006 0172 – 0,1 ha

6892 007 0140 – 0,6 ha

6892 005 0239 – 4,25 ha

6892 004 0065 – 1,7 ha

6892 004 0108 – 1,4 ha

6892 004 0132 – 2,0 ha

Rundēnu pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu ” Zeme zemes reformas pabeigšanai”)

6892 001 0080 – 6,8 ha

6892 002 0100 – 1,0 ha

6892 007 0142 – 1,0 ha

6892 008 0173 – 0,6 ha

 

BRIĢU PAGASTS

Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts Briģu pagastā  –  brīvie zemes gabali

6846 005 0031 – 1,0 ha   

6846 007 0127 – 1,0966 ha  

68460010173 – 0,2 ha

Briģu pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu” Rezerves zemes fonds”)

6846 001 0191 – 4,3 ha 

6846 004 0038 – 1,4 ha

6846 004 0106 – 6,62 ha

6846 005 0094 – 1,44 ha

6846 006 0092 – 1,8 ha

6846 007 0132 – 2,4559 ha

6846 007 0524 – 0,7 ha

6846 009 0035 – 1,3199 ha

6846 009 0036 – 2,4203 ha

6846 010 0061 – 0,3 ha

6846 005 0182 – 2,1 ha

Briģu pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu ” Zeme zemes reformas pabeigšanai”)

6846 004 0011 – 2,5 ha

 

ISTRAS PAGASTS

Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts Istras pagastā  –  brīvie zemes gabali

6860 009 0066 – 0,8 ha

6860 006 0050 – 2,9 ha

6860 001 0549 – 0,02 ha

6860 009 0254 – 2,8 ha

6860 002 0087 – 3,3432 ha

6860 001 0171 – 1,0 ha

6860 001 0112 – 1,0179 ha

6860 002 0037 – 3,7 ha 

6860 001 0084 – 1,4 ha

6860 003 0041 – 3,05 ha

6860 003 0221 – 1,0029 ha

6860 004 0184 – 1,5 ha

6860 001 0110 – 0,5 ha

6860 001 0554 – 0,02 ha

6860 003 0188 – 2,0 ha

6860 001 0541 – 0,03 ha

6860 001 0517 – 0,04 ha

6860 001 0127 – 0,02 ha

Istras pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu ” Zeme zemes reformas pabeigšanai”)

6860 009 0201 – 1,0 ha

 

NIRZAS PAGASTS

Nirzas pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu” Rezerves zemes fonds”)

6878 008 0050 – 0,9 ha

Nirzas pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu” Zeme zemes reformas pabeigšanai”)

6878 006 0240 – 3,5 ha

 

PILDAS PAGASTS

Ludzas novada pašvaldībai piekrītošo zemes gabalu saraksts Pildas pagastā  –  brīvie zemes gabali

6886 001 0470 – 0,4 ha

6886 001 0350 – 0,1 ha

6886 001 0533 – 0,5 ha

Pildas pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu” Rezerves zemes fonds”)

6886 001 0136 – 0,2 ha

6886 002 0055 – 0,74 ha

6886 002 0263 – 0,85 ha

Pildas pagastā –  brīvie zemes gabali (ar statusu ” Zeme zemes reformas pabeigšanai”)

6886 001 0520 – 0,78 ha

6886 001 0816 – 0,96 ha

6886 002 0039 – 1,9 ha

6886 004 0270 – 1,9 ha

6886 005 0284 – 1,5 ha

6886 007 0326 – 0,9 ha

6886 007 0710 – 1,4 ha

6886 007 0716 – 1,4 ha

Adrese

Kadastra apz.

Platība KR(Kv.M)

Zemes vienības statuss

 Piez.

ISTRAS PAGASTS

Bez adreses

6860 001 0111

6300.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0126

284.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Jēriņi

6860 001 0256

2400.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0280

1300.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0320

5219.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

68600010349.00

9100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Rezerves zemes fonds

6860 001 0447

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0475

200.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0502

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0505

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0507

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0509

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0510

300.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0513

400.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0516

600.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0520

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0521

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0522

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0526

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0527

200.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0528

200.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0534

151.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0543

333.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0560

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0562

100.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0611

36000.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0657

60.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 001 0661

10000.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 003 0189

19300.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

Bez adreses

6860 006 0047

8121.00

rezerves zemes fonds

Brīvs

 

kadastra numurs

Platība

Piezīmes

Cirmas pagasts

PAŠVALDĪBAS ZEMES –  5.gadiem

6850-004-0372

0,07

Vasarnīcas z/v

6850-004-0371

0,08

Vasarnīcas z/v

6850-004-0354

0,061

Vasarnīcas z/v

6850-004-0353

0,055

Vasarnīcas z/v

6850-004-0189

0,05

Vasarnīcas z/v

6850-004-0441

0,058

Vasarnīcas z/v

6850-004-0442

0,06

Vasarnīcas z/v

6850-003-0269

0,07

 

6850-003-0232

0,05

 

6850-003-0384

0,06

 

6850-002-0198

7,6

 

6850-004-0349

0,04

Vasarnīcas z/v

6850-004-0468

0,08

Vasarnīcas z/v

6850-003-0316

0,04

 

6850-003-0256

0,06

 

6850-003-0451

0,12

 

6850-004-0281

0,06

Vasarnīcas z/v

6850-004-0280

0,06

Vasarnīcas z/v

6850-004-0220

0,05

Vasarnīcas z/v

6850-003-0204

0,51

 

6850-003-0225

0,08

 

6850-003-0313

0,11

 

6850-004-0111

1,1

 

6850-003-0280                         6850-007-0294

0.07                       0.5

 

REZERVES ZEMES FONDS –  2.gadiem

6850-002-0207

0,5

 

6850-003-0226

0,07

 

6850-003-0263

0,07

 

6850-003-0265

0,07

 

6850-003-0266

0,08

 

6850-003-0424

1,2

 

6850-007-0087

0.,07

 

ISNAUDAS PAGASTS

 PAŠVALDĪBAS ZEMES –  5.gadiem

 

6858-002-0861

0,27

 

 

REZERVES ZEMES FONDS –  2.gadiem

 

6858-002-0380

0,28

 

 

6858-002-0497

1,2

 

 

6858-002-0634

0,14

 

 

6858-002-0100              

1,0

 

 

6858-002-0844

0,05

 

 

6858-002-0852

0,062

 

 

6858-002-0856

0,068

 

 

6858-002-0862

0,3

 

 

ZEME ZEMES REFORMAS PABEIGŠANAI –  2.gadiem

 

6858-008-0105

2,3

 

 

6858-008-0126

3,9

 

 

6858-008-0170

1,83

 

 

ŅUKŠU PAGASTS

PAŠVALDĪBAS ZEMES –  5.gadiem

 

6880-001-0040

0.8

 

 

6880-001-0692

0.279

 

 

6880-001-0759

0.2

 

 

6880-001-0297

0.3659

 

 

6880-001-0242

0,339

 

 

6880-001-0229

0,4526

 

 

6880-002-0094

0,7941

 

 

     

 

REZERVES ZEMES FONDS –  2.gadiem

 

6880-001-0761

0,3

 

 

6880-001-8004

1,1

 

 

6880-003-0257

0,52

 

 

6880-003-0644

0,25

 

 

PUREŅU PAGASTS

REZERVES ZEMES FONDS –  2.gadiem

6888-001-0222

0,9

 

6888-003-0155

1.7

 

6888-003-8026

0.9

 

6888-002-0053

1,57