LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2017. gada 23. jūnijs
Līga
Ludza
Partly cloudy
12°C
 
A A A

Vadība

Edgars Mekšs

Ludzas novada domes priekšsēdētājs

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 312. kab.

Tālrunis: 65707401

E-pasts: edgars.mekss@ludza.lv

 

 

Dzimis 1975. gada 10. aprīlī, Ludzā

Izglītība

1993.-1998. g. Latvijas policijas akadēmija – jurists

1990.-1993. g. Ludzas 1. vidusskola

1981.-1990. g. Pildas pamatskola

Darba pieredze

Kopš 2017. gada jūnija – Ludzas novada domes prieksšēdētājs

2010.-2017. g. Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks

2009.-2010. g. Ludzas novada domes priekšsēdētājas otrais vietnieks

2005.-2009. g. Ludzas rajona Pildas pagasta padomes priekšsēdētājs

2001.-2005. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, kriminālpolicijas pirmstiesas izmeklēšanas nodaļas sevišķi svarīgu lietu inspektors

1999.–2001. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, izziņas grupas speciālists

1998. – 1999. g. Ludzas rajona policijas pārvalde, vecākais iecirkņa inspektors

 

Valdis Maslovskis

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 301. kab.

Tālrunis: 65707146

E-pasts: valdis.maslovskis@ludzaspils.lv

 

 

Dzimis 1974. gada 4. oktobrī

Izglītība

2005.-2008.g. Maskavas valsts industriālā universitāte – jurists

1995.-2001.g. Latvijas policijas akadēmija – jurists, profesionālais maģistra grāds un piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija

1982.-1993.g. Ludzas 1. vidusskola

Darba pieredze

Kopš 2017. gada jūnija – Ludzas novada domes prieksšēdētāja vietnieks

1997.-2016.g. Valsts robežsardzes Ludzas pārvalde – vecākais inspektors, galvenais inspektors, nodaļas priekšnieks, dienesta priekšnieks, pārvaldes priekšnieka vietnieks

1993.-1997.g. Valsts policijas Mobilais policijas pulks – rotas pārzinis, vada komandieris

 

Aivars Meikšāns

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 305. kab.

Tālrunis: 65707496

E-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv

 

 

Dzimis 1976. gada 15. martā

Izglītība

2002.–2006. g. Latvijas Universitāte, studijas doktorantūrā

1998.–2000. g. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte – sociālo zinātņu maģistra grāds vadībzinātnē

1994.–1998. g. Rēzeknes Augstskola, Ekonomikas fakultāte

1983.–1994. g. Istras vidusskola

Darba pieredze

Kopš 2013. gada jūnija – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

2009.–2013. g. Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

2001.–2009. g. Ludzas rajona Istras pagasta padomes priekšsēdētājs

1999.–2009. g. Rēzeknes Augstskolas lektors

1998.–2001. g. Ludzas rajona Istras pagasta izpilddirektors

 

Jevgenija Kušča

Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

 

 

 

 

 

 

 

Dzimusi 1962. gada 15. janvārī Ludzā

 

 

Sergejs Jakovļevs

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

 

Apmeklētājus pieņem

Ludzas novada pašvaldības ēkā

Raiņa ielā 16, Ludzā, 3. stāvā, 312. kab.

Tālrunis: 65707403

E-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv

 

 

Dzimis 1971. gada 30. martā Ludzā

Izglītība

1996.–2003. g. Latvijas Policijas akadēmija

1992. g. Rīgas 2. pedagoģiskā skola

1989.-1991. g. dienests Padomju armijā

1988. g. Vangažu vidusskola, Murjāņu sporta internātskola

Darba pieredze

Kopš 2009. gada jūlija – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

1995.-2009. g. Ludzas rajona policijas pārvalde

1993.-1995.g. tirdzniecības uzņēmums “Salas&Co”

1993.-1994. g. Mežvidu pamatskola, sporta skolotājs