LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2017. gada 30. marts
Nanija, Ilgmārs, Igmārs
Ludza
Partly sunny
-2°C
 
A A A

Publiskie gada pārskati

2015. gads

Ludzas novada pašvaldības 2015. gada publiskais pārskats

Pielikumi:

1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets

3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs

4. pielikums – Bilance

5. pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

6. pielikums – Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

7. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

8. pielikums – Naudas plūsmas pārskats

9. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

 

2014. gads

Ludzas novada pašvaldības 2014. gada publiskais pārskats

Pielikumi:

1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets

2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs

4. pielikums – Bilance

5. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

6. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

 

2013. gads

Ludzas novada pašvaldības 2013. gada publiskais pārskats

Pielikumi:

1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets

3. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs

4. pielikums – Bilance

5. pielikums – Pašu kapitāla (neto aktīva) izmaiņu pārskats

6. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

7. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu

8. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2013. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

 

2012. gads

Ludzas novada pašvaldības 2012. gada publiskais pārskats

Pielikumi:

1._pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets

2._pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets

3._pielikums – pārskats par dāvinātājiem (ziedotājiem)

4._pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs

5._pielikums – Bilance

6._pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats

7._pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem

8._pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam ieviešanu

9._pielikums – Ludzas novada domes lēmums “Par Ludzas novada pašvaldības 2012. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

2011. gads

Ludzas novada pašvaldības 2011. gada publiskais pārskats

Pielikumi:
1. pielikums – Ludzas novada pašvaldības pamatbudžets
2. pielikums – Ludzas novada pašvaldības speciālais budžets
3. pielikums – Pārskats par dāvinātājiem (ziedotājiem)
4. pielikums – Ludzas novada pašvaldības saistību apmērs 
5. pielikums – Bilance 
6. pielikums – Nemateriālo ieguldījumu un pamatlīdzekļu izmaiņu pārskats
7. pielikums – Pārskats par darbības finansiālajiem rezultātiem
8. pielikums – Ziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gada ieviešanu
9. pielikums – Ludzas novada domes lēmums „Par Ludzas novada pašvaldības 2011. gada publiskā pārskata apstiprināšanu”

2010. gads

Ludzas novada pašvaldības 2010. gada publiskais pārskats

2009. gads

Ludzas novada pašvaldības publiskais pārskats par 2009. gadu

2008. gads

Pašvaldības publiskais pārskats par 2008. gadu

2007. gads

Pašvaldības publiskais pārskats par 2007. gadu

2006. gads

Pašvaldības publiskais pārskats par 2006. gadu