LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2018. gada 19. janvāris
Alnis, Andulis
Ludza
Cloudy
-3°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības attīstības programma 2018.-2024.gadam

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta nodošanu publiskai apspriešanai

Atbilstoši Ludzas novada domes 2017.gada 28.decembra lēmumam Nr.22. 11.§, tiek organizēta Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta publiskā apspriešana.

Ludzas novada attīstības programma ir vidēja termiņa plānošanas dokuments, kas noteiks novada prioritātes un rīcības virzienus turpmākajiem 7 gadiem, tāpēc aicinām novada uzņēmējus, izglītības, veselības, sociālās aprūpes, transporta, vides aizsardzības un novada nevalstisko organizāciju pārstāvjus, kā arī citus interesentus iesaistīties attīstības programmas publiskajā apspriešanā, lai vienotos par turpmākās attīstības galvenajiem virzieniem un veicamajām aktivitātēm Jūsu pārstāvošajās jomās.

Ar Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam projekta materiāliem laika posmā no š.g. 8.janvāra līdz š.g. 6.februārim var iepazīties:

  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, 4.stāvā, 417.kabinetā darba dienās no 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
  • valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā geolatvija.lv ;
  • šeit:

Ludzas novada attīstības programma 2018.-2024. gadam

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam II daļa – Stratēģiskā daļa

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam III daļa – Rīcības plāns

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Investīciju plāns 2018. – 2020. gadam

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam V daļa – Īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtība

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam VI daļa – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Ludzas novada domes lēmums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam projekta apstiprināšanu un nodošanu publiskajai apspriešanai

Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par Ludzas novada attīstības programmas projektu iespējams iesniegt līdz 2018.gada 6.februārim:

  • Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, 312. kabinetā;
  • sūtot pa pastu uz adresi: Ludzas novada pašvaldība, Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV 5701;
  • elektroniski – uz e-pasta adresi: dome@ludza.lv vai igovena@ludza.lv, kā arī valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

4. Ludzas novada attīstības programmas projekta publiskās apspriedes sanāksme notiks 2018.gada 24.janvārī plkst.15.00 Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, lielajā zālē.

Kontaktpersona: Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālrunis 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludza.lv.

 

 

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gada izstrādes procesā

Saskaņā ar Ludzas novada domes 2017.gada 23.februāra lēmumu “Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.3, 8.§), ir uzsākta Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un termiņi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā no 23.02.2017. līdz 31.01.2018..
Attīstības plānošanas dokumenta izstrādes mērķis ir izstrādāt vidēja termiņa attīstības plānošanas dokumentu Ludzas novadam, lai sekmētu ilgtspējīgu un stabilu Ludzas novada attīstību, nodrošinātu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu un veicinātu uzņēmēju konkurētspēju, noteikt Ludzas novada vidēja termiņa prioritātes, kā arī rīcības virzienus. Šī dokumenta īstenošanas periods ietvers Eiropas Savienības fondu plānošanas periodu (2014.- 2020.gads) un tas tiks saskaņots ar nacionālā un reģionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentiem, tajos noteiktajiem attīstības mērķiem un prioritātēm.

Dokumenta izstrāde. Attīstības programmas izstrādi veic Ludzas novada domes apstiprināta izstrādes vadības un darba grupa.

Sabiedrības iespējas līdzdarboties:

  • piedaloties pašvaldības organizētajā iedzīvotāju aptaujā (2017. jūnijs – jūlijs);
  • piedaloties publiskajā apspriešanā (plānotais laiks –2017. oktobris – novembris);
  • piedaloties publiskās apspriešanas sanāksmē (plānotais laiks – 2017. novembris).

Lūdzam izteikt savus priekšlikumus Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādei – aizpildot anketu un līdz 01.08.2017. sūtot uz e-pastu dome@ludzaspils.lv vai pa pastu, adresējot to Ludzas novada pašvaldībai (adrese: Raiņa ielā 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701). Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā persona ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Ilona Igovena, tālr.: 65707134, e-pasts: ilona.igovena@ludzaspils.lv
Aicinām ikvienu iesaistīties Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam izstrādē