LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2017. gada 27. jūlijs
Marta, Dita
Ludza
Cloudy
19°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības attīstības programma 2011.-2017.gadam

 
Ludzas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam:

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīze
Stratēģiskā daļa
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Rīcības plāni:

 Investīciju plāni:

Pielikumi

Stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējums   Vides pārskats 


Ludzas novada pašvaldības lēmumi:

  • Lēmums par Par Ludzas novada attīstības programmas Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
  • Lēmums par Par Ludzas novada attīstības programmas Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju
  • Lēmums par Rīcības plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu
  • Lēmums  Par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu

Informatīvais ziņojums par Ludzas novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam


Paziņojumi :

  • Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
  • Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
  • Paziņojums par plānošanas dokumenta „Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam” izstrādes uzsākšanu

Anketas un rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz š.g. 30.decembrim Ludzas novada pašvaldībā personīgi, sūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi: attistiba@ludzaspils.lv

Anketēšanas apkopojums