LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Trešdiena, 2017. gada 16. augusts
Astrīda, Astra
Ludza
Mostly cloudy
18°C
 
A A A

Noteikumi

Ludzas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2015. – 2016. gadā

Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi

Noteikumi „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm’’

Noteikumi Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Noteikumi Nr.1 Kārtība, kādā Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Noteikumi Nr. 2 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”

Noteikumi par J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē

Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (publicēti 03.03.2015.)

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Ludzas novadā (aktuālā redakcija uz 24.02.2017.)

Ludzas novada pašvaldības noteikumi „Par pašvaldības zemes nomu Ludzas novadā”

NOTEIKUMI PAR LUDZAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (publicēti 29.08.2016.)

NOTEIKUMI PAR LUDZAS MŪZIKAS PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (publicēti 29.08.2016.)

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtības noteikumi (publicēti 24.03.2017.)