LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2018. gada 27. aprīlis
Tāle, Raimonda, Raina, Klementīne
Ludza
Partly cloudy
5°C
 
A A A

Izsoles

21.03.2018.

2018.gada 21.marta Ludzas novada domes sēdē pieņemts lēmums atcelt nekustamā īpašuma “Ambulance”, Nirza, Nirzas pagsts, Ludzas novads atsavināšanas procedūru.

Ludzas novada domes 21.03.2018. sēdes protokols Nr. 4

 

20.02.2018.

Rediģēts 21.03.2018.

2018. gada 27.martā Ludzas novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma atklāto mutisko izsoli ar augšupejošu soli. Izsolē tiks pārdots nekustamais īpašums:

  • 10:00 – dzīvoklis Nr.4, Tālavijas iela 27, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002486, kas sastāv no vienistabu dzīvokļa 27,7 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 916,78 EUR, nodrošinājuma nauda – 91,68 EUR;
  • 11:00 – dzīvoklis Nr.2, Tirgus iela 34, Ludza, Ludzas novads ar kadastra numuru 68019002485, kas sastāv no vienistabas dzīvokļa 22,9 m2 platībā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 1020,96 EUR, nodrošinājuma nauda – 102,10 EUR;
  • 13:00 – nekustamais īpašums Stacijas ielā 84A, Ludza, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienība (starpgabala) 1470 m2 paltībā ar kadastra apzīmējumu 6801 006 0249. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2351,46 EUR, nodrošinājuma nauda – 235,15 EUR;
  • 14:00 – nekustamais īpašums “Klusumiņš”, Pureņu pagasts, Ludzas novads, kas sastāv no zemes vienības (starpgabala) 1,66 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 6888 001 0148. Nekustamā īpašuma nosacītā cena – 2357,51 EUR, nodrošinājuma nauda – 235,75 EUR.

Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, nodrošinājuma nauda jāiemaksā Ludzas novada pašvaldības norēķinu kontā Nr. LV49HABA0551036353377, kods HABALV22, A/S Swedbanka.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties katru darba dienu no pulksten 8 līdz 12 un  no 13 līdz 16 Ludzas novada pašvaldībā Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kabinetā. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālr. 65707410 vai 26430058.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē jāiesniedz pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar izsoles noteikumiem (Ludzā, Raiņa ielā 16, 415. kab.).

Pretendentiem, kuriem pastāv pirmpirkuma tiesības, lūgums mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu.

Izsoles norises vieta – Ludzā, Raiņa ielā 16, Ludzas novada pašvaldībā (3.stāvā, Mazajā zālē).

Tālrunis uzziņām 65707410; 26430058.

coloring.cool