LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2017. gada 18. novembris
Doloresa, Aleksandrs
Ludza
Cloudy
2°C
 
A A A

2017. gada iepirkuma līgumi

Līgums Nr.I-001/2017 par dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegādi iestādēm pagastos

Līgums Nr.I-002/2017 par pasažieru autobusu remontu un tehnisko apkopi

Līgums Nr.I-003/2017 par Ģimenes parka ierīkošanu Ludzā

Līgums Nr.I-004/2017 par Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšanu

Līgums Nr.I-005/2017 par Ludzas novada teritorijas plānojuma  2013-2024.gadam grozījumu izstrādi

Līgums Nr.I-006/2017 par Gaismas darza ierikošanu

Līgums Nr.I-007/2017 par maizes, maizes un konditorejas izstrādājumu piegādi

Līgums Nr.I-008/2017 par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Līgums Nr.I-009/2017 par apsardzes pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada pašvaldības iestādēm novadā

Līgums Nr. I-010/2017 par mobīlās skatuves iegādi

Līgums Nr.I-011/2017 par Latgales šķērsielas pārbūvi

Vienošanās Nr.2 par grozījumiem 2017.gada 03.aprīļa līgumā Nr. I-011/2017  par Latgales šķērsielas pārbūvi

Vienošanās Nr.3 par grozījumiem 2017.gada 03.aprīļa līgumā Nr. I-011/2017 par Latgales_šķērsielas pārbūvi 

Vienošanās Nr.4 par grozījumiem 2017.gada 03.aprīļa līgumā Nr. I-011/2017 par Latgales šķērsielas pārbūvi

Līgums Nr.I-012/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “Latgales šķērsielas pārbūve Ludzā, Ludzas novadā”

Līgums Nr. I-013/2017 par Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūves darbu autoruzraudzību

Līgums_Nr. I-014/2017 par Odu ielas pārbūvi

Līgums_Nr. I-015/2017 par Jurdža ielas posma parbūvi

Līgums Nr. I-016/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “Ludzas pilsētas Odu ielas pārbūve”

Līgums Nr. I-017/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “A.Jurdža ielas pārbūve posmā no Kr.Barona ielas līdz Odu ielai”

Līgums Nr.I-018/2017 par Ludzas pilsētas Odu ielas pārbūves darbu autoruzraudzibu

Līgums Nr. I-019/2017 par arheoloģiskās izpētes darbu veikšanu Ludzas viduslaiku pils teritorijā

Līgums Nr. I-020/2017 par vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegādi

Līgums Nr.I-021/2017 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ludzas novada pāsvaldības iestādēm pilsētā

Līgums Nr.I-022/2017 par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšanu Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Līgums Nr.I-023/2017 par bērnu rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu

Līgums Nr.I-024/2017 par bērnu rotaļu laukuma piegādi un uzstādīšanu

Līgums Nr.I-025/2017 par Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūvi ergonomiskas mācību vides izveidei

Līgums Nr. I-027/2017 par divu bruģētu gājēju celiņu ierīkošanu Ludzas pilsētas parkā

Līgums Nr.I-028/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve Blaumaņa ielā 4, Ludzā”

Līgums Nr.I-029/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu objektā “Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve Blaumaņa ielā 4, Ludzā”

Līgums Nr.I-30/2017 par internāta pārbūvi par dienesta viesnīcu

Līgums Nr.I-31/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu objektā “Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu”

Līgums Nr.I-032/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “Internāta paŗbūve par dienesta viesnīcu Blaumaņa ielā 4A, Ludzā”

Līgums Nr.I-033/2017 par A.Upīša ielas posma pārbūves no  Latgales ielas līdz Parku ielai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu

Līgums Nr.I-034/2017 par Stacijas ielas posma pārbūves no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu

Līgums Nr.I-035/2017 par Peldu ielas posma pārbūves no Stroda ielas līdz Parku ielai būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu

Līgums Nr.I-036/2017 par grants ceļa Pilda-Borovaja, Pildas pagastā pārbūvi

Līgums Nr.I-037/2017 par grants ceļa Tutāni-Kivļi-Dubinova, Cirmas pagastā pārbūvi

Līgums Nr.I-038/2017 par grants ceļa Čerņavski-Maļinovka, Istras pagastā, pārbūvi

Līguma Nr.I-039/2017 par Līdeksna-Vurpuļi-Ļadiņa un Horošova-Vorslova-Vurpuļi, Nirzas pagastā pārbūvi

Līgums Nr.I-040/2017 par  būvuzraudzības pakalpojumiem grants ceļa pārbūvei Istras pagastā

Līgums Nr.I-041/2017 par būvuzraudzības pakalpojumiem grants ceļa pārbūvei Pildas pagastā

Līgums Nr.I-042/2017 par būvuzraudzības pakalpojumiem grants ceļa pārbūvei Cirmas pagastā 

Līgums Nr.I-043/2017 par būvuzraudzības pakalpojumiem grants ceļu pārbūvei Nirzas pagastā

Līgums Nr.I-044/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu grants ceļa pārbūvei Pildas pagastā

Līgums Nr.I-045/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu grants ceļa pārbūvei Cirmas pagastā

Līgums Nr.I-046/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu grants ceļa pārbūvei Nirzas pagastā

Līgums Nr.I-047 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu grants ceļa pārbūvei Istras pagastā

Līgums Nr.I-048/2017 par kancelejas preču piegādi Briģu un Nirzas pagastos

Līgums Nr.I-049/2017 par_kancelejas preču piegādi Istras un Rundēnu pagastos

Līgums Nr.I-050/2017 par kancelejas preču piegādi Ņukšu un Pildas pagastos

Līgums Nr.I-051/2017 par kancelejas preču piegādi Ludzas pilsētā

Līgums Nr.I-052/2017  par kancelejas preču piegādi Cirmas, Pureņu un Isnaudas pagastos

Līgums Nr.I-053/2017 par vieglo pasažieru transportlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu

Līgums Nr.I-054/2017 par mikroautobusu tehnisko apkopi un remontu

Līgums Nr.I-055/2017 par saimniecības preču piegādi 1.daļa

Līgums Nr.I-056/2017 par saimniecības preču piegādi 2.daļa

Līgums Nr.I-057/2017 par saimniecības preču piegādi 3.dala

Līgums Nr.I-058/2017 par saimniecības preču piegādi 4.daļa

Līgums Nr.I-059/2017 par saimniecības preču piegādi 5.daļa

Līgums Nr.I-060/2017 par peldbaseina projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību

Līgums Nr.I-061/2017 par datoru, datoru piederumu un biroja tehnikas iegādi Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Līgums Nr. I-062/2017 par Ludzas novada pašvaldības grants ceļa Briģi – Briģu stacija pārbūvi

Līgums Nr.I-063/2017/ERAF par audio vizualā aprikojuma iegādi, piegādi un uzstādīšanu Ludzas pilsētas ģimnāzijai un Ludzas 2.vidusskolai

Līgums Nr. I-064/2017/ERAF par sporta aprīkojuma iegādi Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadionam

Līgums Nr. I-065/2017 par Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūves ergonomiskas mācību vides izveidei papilddarbiem

Līgums Nr. I-066/2017 par autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanu 

Līgums Nr. I-067/2017 par būvuzraudzības pakalpojumu nodrošināšanu objektā “Autoceļa Briģi – Briģu stacija, Briģu pagastā, Ludzas novadā pārbūve”