LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2019. gada 23. augusts
Valgudis, Ralfs, Vitālijs
Ludza
Partly cloudy
11°C
 
A A A

Pagastu pārvaldes

Andris Valeinis
Briģu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729853; 29481616
E-pasts: brigi@ludza.lv

Līga Dinaburska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729853
E-pasts: liga.dinaburska@ludza.lv

Ilga Mikijanska
Cirmas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729300; 29451225
E-pasts: cirma@ludza.lv

Antoņina Sjakste
Isnaudas pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729175; 29373032
E-pasts: isnauda@ludza.lv

Daina Laganovska
Sociālā darbiniece
Tel: 65729110
E-pasts: daina.laganovska@ludza.lv

Aleksandrs Sovāns
Istras pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729504; 20223634
E-pasts: istra@ludza.lv

Olga Cvetkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729523
E-pasts: olga.cvetkova@ludza.lv

Andris Valeinis
Nirzas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729753; 29481616
E-pasts: nirza@ludza.lv

Zinaīda Igovena
Sociālā darbiniece
Tel: 65729736
E-pasts: zinaida.igovena@ludza.lv

Pēteris Trukšāns
Ņukšu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729443; 29230461
E-pasts: nuksi@ludza.lv

Ludmila Seņkova
Sociālā darbiniece
Tel: 65729493
E-pasts: ludmila.senkova@ludza.lv

Pēteris Trukšāns
Pildas pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65728200; 29230461
E-pasts: pilda@ludza.lv

Ilga Mikijanska
Pureņu pagasta pārvaldes vadītāja
Tel: 65729399; 29451225
E-pasts: pureni@ludza.lv

Biruta Ažesole
Sociālā darbiniece
Tel: 65729399
E-pasts: biruta.azesole@ludza.lv

Aleksandrs Sovāns
Rundēnu pagasta pārvaldes vadītājs
Tel: 65729604; 20223634
E-pasts: rundeni@ludza.lv

coloring.cool