LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Ceturtdiena, 2019. gada 22. augusts
Rudīte, Everts
Ludza
Partly cloudy
11°C
 
A A A

Kontaktinformācija

 

Pašvaldības kontaktinformācija

Edgars Mekšs
Ludzas novada domes priekšsēdētājs
Tel: 65707401
E-pasts: edgars.mekss@ludza.lv
Kabinets: 312

Valdis Maslovskis
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks
Tel: 65707146
E-pasts: valdis.maslovskis@ludza.lv
Kabinets: 301

Aivars Meikšāns
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos
Tel: 65707496
E-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv
Kabinets: 305

Jevgenija Kušča
Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos
E-pasts: jevgenija.kusca@ludza.lv

Sergejs Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Tel: 65707403
E-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv
Kabinets: 312

Deputātu istaba
1. stāva zāle Raiņa ielā 16A, Ludzā
Tel: 65707125

Inese Kamzole
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707143
E-pasts: inese.kamzole@ludza.lv
Kabinets: 302

Agrita Kopeika
Sekretāre
Tel: 65707400
E-pasts: dome@ludzaspils.lv
Kabinets: 312

Ināra Vonda
Pašvaldības sekretāre
Tel: 65707416
E-pasts: inara.vonda@ludza.lv
Kabinets: 304

Alīna Fjodorova
Sabiedrisko attiecību speciāliste - ilgstošā prombūtnē

Inga Treikale
Arhīva pārzine
Tel: 65726900
E-pasts: Inga.treikale@ludza.lv
Kabinets: 4

Broņislavs Gailišs
Darba aizsardzības speciālists
Tel: 65707139
E-pasts: bronislavs.gailiss@ludza.lv
Kabinets: 403

Agris Pentjušs
Datortīkla uzturēšanas administrators
Tel: 65707127
E-pasts: agris.pentjuss@ludza.lv
Kabinets: 416

Vladimirs Vasiļevskis
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Tel: 65707127
E-pasts: vladimirs.vasilevskis@ludza.lv
Kabinets: 416

Ināra Strazda
Personāla speciāliste
Tel: 65707129
E-pasts: inara.strazda@ludza.lv
Kabinets: 311

Guntis Bilinskis
Automobiļa vadītājs
Tel: 29354146
E-pasts: guntis.bilinskis@ludza.lv

Igors Kozlovs
Sabiedriskā transporta organizators
Tel: 65707497
E-pasts: igors.kozlovs@ludza.lv
Kabinets: 407

Jana Dukaļska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 65707140
E-pasts: jana.dukalska@ludza.lv
Kabinets: 303

Līga Mežule
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707404
E-pasts: liga.mezule@ludza.lv
Kabinets: 204

Anastasija Vasilovska
Vadītājas vietniece
Tel: 65707494
E-pasts: anastasija.vasilovska@ludza.lv
Kabinets: 203

Anastasija Ņukša
Vadītājas vietniece budžeta jautājumos
Tel: 65707132
E-pasts: anastasija.nuksa@ludza.lv
Kabinets: 211

Valentīna Kivrāne
Vecākā grāmatvede
Tel: 65707405
E-pasts: valentina.kivrane@ludza.lv
Kabinets: 210

Vija Laizāne
Nodokļu ekonomiste
Tel: 65707408
E-pasts: vija.laizane@ludza.lv
Kabinets: 213

Solvita Vasiļevska
Ekonomiste
Tel: 65707408
E-pasts: solvita.vasilevska@ludza.lv
Kabinets: 213

Aleksejs Enikovs
Vecākais grāmatvedis
Tel: 65707494
E-pasts: aleksejs.enikovs@ludza.lv
Kabinets: 203

Irēna Uzuleņa
Grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: irena.uzulena@ludza.lv
Kabinets: 203

Vilhelmīne Anspoka
Grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: vilhelmine.anspoka@ludza.lv
Kabinets: 203

Vija Barkāne
Grāmatvede
Tel: 65707405
E-pasts: vija.barkane@ludza.lv
Kabinets: 210

Ingrīda Zambare
Grāmatvede
Tel: 65707419
E-pasts: ingrida.zambare@ludza.lv
Kabinets: 205

Inga Šalgūne
Grāmatvede
Tel: 65707419
E-pasts: inga.salgune@ludza.lv
Kabinets: 205

Lidija Bule-Mutule
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: lidija.bule-mutule@ludza.lv
Kabinets: 206

Ināra Pedāne
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: inara.pedane@ludza.lv
Kabinets: 206

Mareks Bulis
Grāmatvedis
Tel: 65707132
E-pasts: mareks.bulis@ludza.lv
Kabinets: 211

Inta Kivliša
Grāmatvede
Tel: 65707072
E-pasts: inta.kivlisa@ludza.lv
Kabinets: 203

Ludmila Grebeža
Grāmatvede (KASE)
Tel: 65707409
E-pasts: ludmila.grebeza@ludza.lv
Kabinets: 202

Ilona Igovena
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707134
E-pasts: ilona.igovena@ludza.lv
Kabinets: 417

Arturs Isakovičs
Inženierkomunikāciju speciālists
Tel: 65707497
E-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv
Kabinets: 407

Aina Poikāne
Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas speciāliste
Tel: 65707410
E-pasts: aina.poikane@ludza.lv
Kabinets: 415

Vilhelms Kušners
Zemes ierīcības inženieris
Tel: 65707412
E-pasts: vilhelms.kusners@ludza.lv
Kabinets: 12

Anatolijs Trizna
Zemes lietu speciālists
Tel: 65707412
E-pasts: anatolijs.trizna@ludza.lv
Kabinets: 12

Ilona Rimša
Projektu vadītāja
Tel: 65707411
E-pasts: ilona.rimsa@ludza.lv
Kabinets: 402

Viola Andruščenko
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
E-pasts: viola.andruscenko@ludza.lv
Kabinets: 410

Aleksandrs Narnickis
Vides inženiera p.i.
Tel: 65707130
E-pasts: aleksandrs.narnickis@ludza.lv
Kabinets: 409

Aleksandrs Narnickis
Aktīvā nodarbinātības pasākuma "Algoti pagaidu sabiedriskie darbi" koordinētājs
Tel: 65707130
E-pasts: aleksandrs.narnickis@ludza.lv
Kabinets: 409

Ilona Mekša
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
E-pasts: ilona.meksa@ludza.lv
Kabinets: 410

Jānis Romancāns
Uzņēmējdarbības koordinators
Tel: 65707411
E-pasts: janis.romancans@ludza.lv
Kabinets: 402

Aija Andersone
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707418
E-pasts: dzimt@ludzaspils.lv; aija.andersone@ludza.lv
Kabinets: 3

Irēna Lipska
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 65707418
E-pasts: irena.lipska@ludza.lv
Kabinets: 4

Kristīne Nikolajeva
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707136
E-pasts: kristine.nikolajeva@ludza.lv
Kabinets: 309

Tatjana Binovska
Juriskonsulte
Tel: 65707135
E-pasts: tatjana.binovska@ludza.lv
Kabinets: 308

Aleksandrs Vasiļkovskis
Juriskonsults
Tel: 65707133
E-pasts: aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv
Kabinets: 306

Jeļena Kigitoviča
Juriskonsulte - ilgstošā prombūtnē

Ilona Seņkova
Juriskonsulte
Tel: 65781193
E-pasts: ilona.senkova@ludza.lv
Kabinets: 101

Irina Rudoviča
Juriskonsulte
Tel: 65707133
E-pasts: irina.rudovica@ludza.lv
Kabinets: 306

Darja Koževnikova
Būvvaldes arhitekte
Tel: Tel: 65707126
E-pasts: darja.kozevnikova@ludza.lv
Kabinets: 106

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv
Kabinets: 106

Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs
Tel: 65707126
E-pasts: buvvalde@ludza;; valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lv
Kabinets: 113

Sniedze Irbe
Juriskonsulte, datu aizsardzības speciāliste Ludzas novada pašvaldībā
Tel: 65707140
E-pasts: sniedze.irbe@ludza.lv
Kabinets: 303

Sniedze Irbe
Datu aizsardzības speciāliste
Tel: 22331383
E-pasts: datuaizsardziba@ludza.lv
Kabinets: 303

 

coloring.cool