LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2017. gada 30. aprīlis
Liāna, Lilija, Alta
Ludza
Intermittent clouds
7°C
 
A A A

Kontaktinformācija

Tālrunis: 65707400

Fax: 65707402

e-pasts: dome@ludza.lv

Darba laiks

P. – 8:00 līdz 18:00
O. – 8:00 līdz 17:00
T. – 8:00 līdz 17:00
C. – 8:00 līdz 17:00
P. – 8:00 līdz 16:00

Pusdienu pārtraukums – 12:00 līdz 13:00

Rekvizīti

Juridiskā adrese: Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701
Reģ. Nr. 90000017453
Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka
kods: PARXLV22

Struktūrvienības

Būvvalde

Bāriņtiesa

Izglītības, kultūras un sporta pārvalde

Ludzas novada Sociālais dienests

 

Pašvaldības kontaktinformācija

Alīna Gendele
Ludzas novada domes priekšsēdētāja
Tel: 65707401
E-pasts: alina.gendele@ludza.lv
Kabinets: 312

Edgars Mekšs
Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks
Tel: 65707146
E-pasts: edgars.mekss@ludza.lv
Kabinets: 301

Aivars Meikšāns
Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos
Tel: 65707496
E-pasts: aivars.meiksans@ludza.lv
Kabinets: 305

Sergejs Jakovļevs
Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors
Tel: 65707403
E-pasts: sergejs.jakovlevs@ludza.lv
Kabinets: 312

Deputātu istaba
Tel: 65707125
Kabinets: 110

Inese Kamzole
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707143
E-pasts: inese.kamzole@ludza.lv
Kabinets: 302

Agrita Kopeika
Sekretāre
Tel: 65707400
E-pasts: dome@ludzaspils.lv
Kabinets: 312

Ināra Vonda
Pašvaldības sekretāre
Tel: 65707416
E-pasts: inara.vonda@ludza.lv
Kabinets: 304

Svetlana Rimša
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Tel: 65707140
E-pasts: svetlana.rimsa@ludza.lv
Kabinets: 303

Alīna Fjodorova
Sabiedrisko attiecību speciāliste - ilgstošā prombūtnē
Tel: 65707140
E-pasts: alina.fjodorova@ludza.lv
Kabinets: 303

Ērika Bondarenko
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tel: 65707140
E-pasts: erika.bondarenko@ludza.lv
Kabinets: 303

Vanda Žulina
Korespondente
Tel: 65707140
E-pasts: vanda.zulina@ludza.lv
Kabinets: 303

Gaļina Geceviča
Arhīva pārzine
Tel: 65726900
E-pasts: galina.gecevica@ludza.lv
Kabinets: 4

Inga Treikale
Arhivāre
Tel: 65726900
E-pasts: Inga.treikale@ludza.lv
Kabinets: 4

Broņislavs Gailišs
Darba aizsardzības speciālists
Tel: 65707139
E-pasts: bronislavs.gailiss@ludza.lv
Kabinets: 403

Vadims Maškancevs
Datorsistēmu un datortīklu administrators
Tel: 65707498
E-pasts: vadims.maskancevs@ludza.lv
Kabinets: 209

Vladimirs Vasiļevskis
Datortīkla administrators
Tel: 65707127
E-pasts: vladimirs.vasilevskis@ludza.lv
Kabinets: 416

Ināra Strazda
Personāla speciāliste
Tel: 65707129
E-pasts: inara.starzda@ludza.lv
Kabinets: 311

Guntis Bilinskis
Automobiļa vadītājs
Tel: 29354146
E-pasts: guntis.bilinskis@ludza.lv

Līga Mežule
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707404
E-pasts: liga.mezule@ludza.lv
Kabinets: 204

Anastasija Vasilovska
Vadītājas vietniece
Tel: 65707494
E-pasts: anastasija.vasilovska@ludza.lv
Kabinets: 203

Anastasija Ņukša
Vadītājas vietniece budžeta jautājumos
Tel: 65707132
E-pasts: anastasija.nuksa@ludza.lv
Kabinets: 211

Valentīna Kivrāne
Vecākā grāmatvede
Tel: 65707405
E-pasts: valentina.kivrane@ludza.lv
Kabinets: 210

Vija Laizāne
Nodokļu ekonomiste
Tel: 65707408
E-pasts: vija.laizane@ludza.lv
Kabinets: 213

Solvita Vasiļevska
Ekonomiste
Tel: 65707408
E-pasts: solvita.vasilevska@ludza.lv
Kabinets: 213

Inta Kivliša
Grāmatvede
Tel: 65707494
E-pasts: inta.kivlisa@ludza.lv
Kabinets: 203

Irēna Uzuleņa
Grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: irena.uzulena@ludza.lv
Kabinets: 203

Vilhelmīne Anspoka
Grāmatvede
Tel: 65707422
E-pasts: vilhelmine.anspoka@ludza.lv
Kabinets: 203

Vija Barkāne
Grāmatvede
Tel: 65707405
E-pasts: vija.barkane@ludza.lv
Kabinets: 210

Ingrīda Zambare
Grāmatvede
Tel: 65707419
E-pasts: ingrida.zambare@ludza.lv
Kabinets: 205

Aleksejs Enikovs
Grāmatvede
Tel: 65707419
E-pasts: aleksejs.enikovs@ludza.lv
Kabinets: 205

Lidija Bule-Mutule
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: lidija.bule-mutule@ludza.lv
Kabinets: 206

Ināra Pedāne
Grāmatvede
Tel: 65707406
E-pasts: inara.pedane@ludza.lv
Kabinets: 206

Mareks Bulis
Grāmatvede
Tel: 65707132
E-pasts: mareks.bulis@ludza.lv
Kabinets: 211

Diāna Ivanova
Grāmatvede
E-pasts: diana.ivanova@ludza.lv
Kabinets: 203

Ludmila Grebeža
Grāmatvede (KASE)
Tel: 65707409
E-pasts: ludmila.grebeza@ludza.lv
Kabinets: 202

Ilona Igovena
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707134
E-pasts: ilona.igovena@ludza.lv
Kabinets: 417

Arturs Isakovičs
Inženierkomunikāciju speciālists
Tel: 65707497
E-pasts: arturs.isakovics@ludza.lv
Kabinets: 407

Aina Poikāne
Nekustamā īpašuma ekonomiste
Tel: 65707410
E-pasts: aina.poikane@ludza.lv
Kabinets: 415

Vilhelms Kušners
Zemes ierīcības inženieris
Tel: 65707412
E-pasts: vilhelms.kusners@ludza.lv
Kabinets: 116

Anatolijs Trizna
Zemes lietu speciālists
Tel: 65707412
E-pasts: anatolijs.trizna@ludza.lv
Kabinets: 116

Ilona Rimša
Projektu vadītāja
Tel: 65707411
E-pasts: ilona.rimsa@ludza.lv
Kabinets: 402

Viola Andruščenko
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
E-pasts: viola.andruscenko@ludzaspils.lv
Kabinets: 410

Kristīne Seņko
Ārējo sakaru speciāliste
Tel: 65707411
E-pasts: kristine.senko@ludza.lv
Kabinets: 402

Igors Kozlovs
Sabiedriskā transporta organizators
Tel: 65707497
E-pasts: igors.kozlovs@ludza.lv
Kabinets: 407

Aivars Strazds
Vides inženieris
Tel: 65707130
E-pasts: aivars.strazds@ludza.lv
Kabinets: 409

Ilona Mekša
Projektu vadītāja
Tel: 65707131
E-pasts: ilona.meksa@ludza.lv
Kabinets: 410

Aija Andersone
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707418
E-pasts: dzimt@ludzaspils.lv; aija.andersone@ludza.lv
Kabinets: 3

Irēna Lipska
Nodaļas vadītājas vietniece
Tel: 65707418
E-pasts: irena.lipska@ludza.lv
Kabinets: 4

Kristīne Nikolajeva
Nodaļas vadītāja
Tel: 65707136
E-pasts: kristine.nikolajeva@ludza.lv
Kabinets: 309

Tatjana Binovska
Juriskonsulte
Tel: 65707135
E-pasts: tatjana.binovska@ludza.lv
Kabinets: 308

Inese Žuka
Iepirkumu speciāliste
Tel: 65707133
E-pasts: inese.zuka@ludza.lv
Kabinets: 306

Jeļena Kigitoviča
Juriskonsults - ilgstošā prombūtnē
Tel: 65707133
Kabinets: 306

Aleksandrs Vasiļkovskis
Juriskonsults
Tel: 65707133
E-pasts: aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv
Kabinets: 306

Darja Koževnikova
Būvvaldes vadītāja – arhitekte
Tel: 65707407
E-pasts: buvvalde@ludza; darja.kozevnikova@ludza.lv
Kabinets: 113

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv
Kabinets: 106

Valērijs Laganovskis
Būvinženieris
Tel: 65707126
E-pasts: valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707126
E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lv
Kabinets: 106