LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Krišs, Eglons, Ksenija
Ludza
Rain and snow
1°C
 

Kontaktinformācija

Ludzas novada pašvaldība 

Reģ. Nr. 90000017453

Juridiskā adrese

Raiņa 16, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Kontakti

Tālrunis: 65707400

Fax: 65707402
e-pasts: dome@ludza.lv

Darba laiks

Pirmdienās – no 8:00 līdz 18:00;

Otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no 8:00 līdz 17:00;

Piektdienās – no 8:00 līdz 16:00.

Visās darba dienās pusdienu pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz 13:00

Rekvizīti

Norēķinu konts Nr. LV09PARX0002240270024
AS Citadele banka
kods: PARXLV22

Ēkā Raiņa ielā 16, Ludzā:

1. stāvā   2. stāvā   3. stāvā   4. stāvā
 Būvvalde Izglītības, kultūras un sporta pārvalde Administratīvā nodaļa Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa
Bāriņtiesa Finanšu un grāmatvedības nodaļa Juridiskā nodaļa

 

Ēkā Raiņa 16A, Ludzā:

Raina_16A (2) 1. stāvā
Dzimtsarakstu nodaļa
Ludzas novada Sociālais dienests
Arhīvs

 

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E-pasts Kabineta numurs
Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele

65707401

alina.gendele@ludza.lv

312.

Ludzas novada domes priekšsēdētājas  vietnieks Edgars Mekšs

65707146

edgars.mekss@ludza.lv

301.

Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos Aivars Meikšāns

65707496

aivars.meiksans@ludza.lv

305.

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs

65707403

sergejs.jakovlevs@ludza.lv

312.

Deputātu istaba

 65707125   110.

 

Administratīvā nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E – pasts Kabineta numurs
Nodaļas vadītāja Inese Kamzole

65707143

inese.kamzole@ludza.lv

302.

Sekretāre Agrita Kopeika

65707400

dome@ludza.lv

312.

Pašvaldības sekretāre Ināra Vonda

65707416

inara.vonda@ludza.lv

304.

Sabiedrisko attiecību vadītāja Svetlana Rimša  65707140 svetlana.rimsa@ludzaspils.lv 303.
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Alīna Fjodorova – ilgstošā prombūtnē

Ērika Bondarenko

65707140 erika.bondarenko@ludza.lv  303.

Korespondente

Vanda Žulina

65707140

vanda.zulina@ludza.lv

 303.

Arhīva pārzine Gaļina Geceviča

65726900

galina.gecevica@ludza.lv

4.

Arhivāre Inga Treikale

65726900

inga.treikale@ludza.lv

4.

Darba aizsardzības speciālists Broņislavs Gailišs

65707139

bronislavs.gailiss@ludza.lv

403.

Datorsistēmu un datortīklu administrators Vadims Maškancevs

65707498

vadims.maskancevs@ludza.lv

 209.
Datortīkla administrators Vladimirs Vasiļevskis 65707127 vladimirs.vasilevskis@ludza.lv 416.
Personāla speciāliste Ināra Strazda

65707129

inara.strazda@ludza.lv

311.

Automobiļa vadītājs Guntis Bilinskis 29354146 guntis.bilinskis@ludza.lv  

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E – pasts Kabineta numurs
Nodaļas vadītāja Līga Mežule

65707404

liga.mezule@ludza.lv

204.

Vadītājas vietniece Anastasija Vasilovska

65707494

anastasija.vasilovska@ludza.lv

203.

Vadītājas vietniece budžeta jautājumos Anastasija Ņukša

65707132

anastasija.nuksa@ludzalv

211.

Vecākā grāmatvede Valentīna Kivrāne

65707405

valentina.kivrane@ludza.lv

210.

Nodokļu ekonomiste Vija Laizāne

65707408

vija.laizane@ludza.lv

213.

Ekonomiste Solvita Vasiļevska

65707408

 solvita.vasilevska@ludza.lv

213.

Grāmatvede Inta Kivliša 65707494 inta.kivlisa@ludzaspils.lv 203.
Grāmatvede Irēna Uzuleņa 65707422 irena.uzulena@ludza.lv 203.
Grāmatvede Vilhelmīne Anspoka 65707422  vilhelmine.anspoka@ludza.lv 203.
Grāmatvede Vija Barkāne
65707405 vija.barkane@ludza.lv 210.
Grāmatvede Ingrīda Zambare 65707419 ingrida.zambare@ludza.lv 205.
Grāmatvedis Aleksejs Enikovs
65707419 aleksejs.enikovs@ludza.lv 205.
Grāmatvede Lidija Bule-Mutule 65707406 lidija.bule-mutule@ludza.lv 206.
Grāmatvede Ināra Pedāne 65707406 inara.pedane@ludza.lv 206.
Grāmatvedis Mareks Bulis 65707132 mareks.bulis@ludza.lv 211.
Grāmatvede Diāna Ivanova   diana.ivanova@ludza.lv 203.
Grāmatvede Ludmila Grebeža 65707409 (KASE)  ludmila.grebeza@ludza.lv 202.

Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E – pasts Kabineta numurs
Nodaļas vadītāja Ilona Igovena

65707134

 ilona.igovena@ludza.lv

417.

Inženierkomunikāciju speciālists Arturs Isakovičs

65707497

arturs.isakovics@ludza.lv

407.

Nekustamā īpašuma ekonomiste Aina Poikāne

65707410

aina.poikane@ludza.lv

415.

Zemes ierīcības inženieris Vilhelms Kušners

65707412

vilhelms.kusners@ludza.lv

 102.
Zemes lietu speciālists Anatolijs Trizna

 65707412

 anatolijs.trizna@ludza.lv  102.
Projektu vadītāja Ilona Rimša

65707411

ilona.rimsa@ludza.lv

402.

Projektu vadītāja Ilona Mekša

 65707131

ilona.meksa@ludza.lv

410.

Projektu vadītāja Viola Andruščenko

 65707131

 

410.

Ārējo sakaru speciāliste Kristīne Seņko

 65707411

sadarbiba@ludza.lv

402.

Sabiedriskā transporta organizators Igors Kozlovs

 65707497

igors.kozlovs@ludza.lv

407.

Vides inženieris Aivars Strazds

 65707130

aivars.strazds@ludza.lv

409.

Dzimtsarakstu nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E – pasts Kabineta numurs
Nodaļas vadītāja Aija Andersone

65707418

aija.andersone@ludza.lv

3.

Nodaļas vadītājas vietniece Irēna Lipska

67507418

 irena.lipska@ludza.lv

4.

Juridiskā nodaļa

Amats Vārds, uzvārds Kontakttālrunis E – pasts Kabineta numurs
Nodaļas vadītāja Kristīne Nikolajeva

 65707136

kristine.nikolajeva@ludza.lv

309.

Juriskonsulte Tatjana Binovska

 65707135

tatjana.binovska@ludza.lv

308.

Iepirkumu speciāliste Inese Žuka  65707133  inese.zuka@ludza.lv  306.
Juriskonsults

Jeļena Kigitoviča – ilstgošā prombūtnē

Aleksandrs Vasiļkovskis

65707133 aleksandrs.vasilkovskis@ludza.lv 306.

Būvvalde

Būvvaldes vadītāja – arhitekte

Darja Koževnikova

65707407 darja.kozevnikova@ludza.lv 113.

Būvinspektors

Juris Kučinskis

 

65707126

juris.kucinskis@ludza.lv  106.
 Būvinženieris

Valērijs Laganovskis

65707126  valerijs.laganovskis@ludza.lv   106.

Teritorijas plānotāja

Jeļena Lapšova

 65707126  jelena.lapsova@ludza.lv 106.