LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Ludza
Mostly sunny
19°C
 
A A A

SIA “Ludzas medicīnas centrs”

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs”

Reģistrācijas Nr.40003258973

Juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: 65707090

E-pasts: info@ludzahospital.lv

Tīmekļa vietne: www.ludzahospital.lv 

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “Ludzas medicīnas centrs”

(vidēja kapitālsabiedrība)

  •  kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas medicīnas centrs”

Juridiskā adrese: Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pamatkapitāls: 7 321 722 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 42% (daļu skaits 3 079 042)

Latvijas Republikas Veselības ministrijas līdzdalības apmērs: 58 % (daļu skaits 4 242 680)

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt veselības aprūpes kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību iedzīvotājiem, paplašinot medicīnas speciālistu jomas (medicīniskā personāla piesaiste un sistemātiska apmācība), medicīnisko pakalpojumu cenu un to pašizmaksas kontrole un sabalansētība, iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamības nodrošināšana, veselīga dzīvesveida veicināšanu, veicot veselības aprūpē izmantojamo tehnoloģiju un telpu labiekārtojumu, nodrošināt ambulatorā un dienas stacionārā sniegto veselības primāro un sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai atbilstošas kvalifikācijas ārstniecības personas.

(Ludzas novada domes 28.12.2015. sēdes lēmums “Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.18, 40.§))

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Ludzas medicīnas centrs” 2017.gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Ludzas medicīnas centrs” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā:

Valsts kopbudžetā

 

Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā

607.79 tūkst. EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

208.25 tūkst. EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

398.43 tūkst. EUR

 

Ludzas novada pašvaldības budžetā

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

491.31 EUR

 

  • ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

coloring.cool