LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 23. aprīlis
Jurģis, Juris, Georgs
Ludza
Mostly sunny
19°C
 
A A A

SIA “ALAAS”

 

 

 

 

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Reģistrācijas Nr. 42403013918

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Biroja adrese: Zilupes iela 50, Rēzekne, LV-4601

Tālrunis: 64607673, 20211337

E-pasts: sia.alaas@inbox.lv

Tīmekļa vietne: www.alaas.lv

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “ALAAS”

(maza kapitālsabiedrība)

 

  • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ALAAS”

Juridiskā adrese: „Križevniki 2”, Križevņiki, Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads, LV-4633

Pamatkapitāls: 508 192 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 16.70%

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “ALAAS” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – nodrošināt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Austrumlatgales atkritumu apsaimniekošanas reģionā, atkritumu pieņemšanu un apglabāšanu sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā “Križevņiki”, veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzturēšanu un attīstību, nodrošinot normatīvo aktu prasību ievērošanu.

(Ludzas novada domes 28.12.2015. sēdes lēmums “Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.18, 40.§))

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “ALAAS” 2018.gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “ALAAS” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2017.gadā (EUR):

Valsts kopbudžetā

 

Kopējie maksājumi valsts kopbudžetā

647.01 tūkst. EUR

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

77.93 tūkst. EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

157.88 tūkst. EUR

 

Ludzas novada pašvaldības budžetā

 

Nekustamā īpašuma nodoklis

  •  ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav

coloring.cool