LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 26. marts
Eiženija, Ženija
Ludza
Rain
3°C
 
A A A

Domes komisijas

Ludzas novada Dzīvokļu komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Inese KamzoleLudzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Juris Kučinskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinspektors

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada Atzinības raksta apbalvošanas padome

Padomes priekšsēdētājs:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks:

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Padomes locekļi:

Zinaīda Buliga – Ludzas novada domes deputāte

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Dzidra Dukšta – Ludzas pilsētas ģimnāzijas direktore

Vera Putāne – biedrības “Līdzdalībai nav vecuma” valdes priekšsēdētāja

Anita Klovāne – sabiedrības pārstāvis

Padomes sekretāre:

Ināra Vonda – administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns -Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris

Igors Kozlovs Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas sabiedriskā transporta organizators

Komisijas locekle – sekretāre:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos


 

Ludzas novada Iepirkuma komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Kristīne Nikolajeva Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Valērijs Laganovskis – Ludzas novada Būvvaldes būvinzenieris

Ilona Igovena Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Komisijas locekļi-sekretāri:

Jeļena Kigitoviča – Ludzas novada pašvaldības juridiskās nodaļas juriskonsulte

Aleksandrs Vasiļkovskis – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsults


 

Komisija pamatlīdzekļu paredzamā atlikušā lietderīgās lietošanas laika noteikšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas locekļi:

Anastasija Vasilovska – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedis

Igors Kozlovs – Ludzas novada pašvaldības attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas sabiedriskā transporta organizators

Tatjana Binovska – juridiskās nodaļas juriskonsulte


 

Ludzas novada Dzīvojamo māju privatizācijas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Lolita Greitāne – Ludzas novada domes deputāte

Komisijas locekļi:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekle – sekretāre:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste


 

Ludzas novada Administratīvā komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-atbildīgā sekretāre:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Komisijas locekļi:

Voldemārs Dibaņins – Ludzas novada iedzīvotājs

Raitis Osipovs Ludzas novada bāriņtiesas loceklis, vecākais lietvedis

Inese Kamzole – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas vadītāja

Katrīna Skrebinska – Ludzas novada Sociālā dienesta vadītājas vietniece

Sarmīte Gutāne – Ludzas novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītāja


 

Ludzas novada Administratīvo aktu strīdu komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības personāla speciāliste

Līga Mežule – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Juris Atstupens – Ludzas novada domes deputāts

Komisijas locekle- sekretāre:

Kristīne Nikolajeva – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas vadītāja


 

Ludzas novada Pašvaldības īpašuma atsavināšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas priekšsēdētāja vietniece-sekretāre:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekļi:

Anastasija Ņukša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas vietniece budžeta jautājumos

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības Juridiskās nodaļas juriskonsulte

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīcības inženieris


 

Ludzas novada pašvaldības Uzņēmējdarbības licencēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas locekļi:

Līga Mežule Ludzas novada pašvaldības finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas loceklis – sekretārs:

Igors Kozlovs – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas sabiedriskā transporta organizators


 

Ludzas novada pašvaldības Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Inese Romanova – Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes metodiķe

Komisijas locekļi;

Vineta Čepule – izglītības psiholoģe

Viktorija Maškanceva – izglītības psiholoģe

Sarmīte Upīte – logopēde

Svetlana Stukāne – speciālā pedagoģe

Tatjana Jakubova – bērnu psihoneiroloģe


 

Ludzas novada pašvaldības Ētikas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētājas vietniece:

Irēna Uzuļeņa – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Komisijas locekļi:

Igors Lapšovs – Ludzas novada domes deputāts

Aija Andersone – Ludzas novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja

Komisijas sekretāre:

Ināra Vonda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas pašvaldības sekretāre


 

Ludzas novada pašvaldības Stipendiju piešķiršanas komisija

Komisijas priekšsēdētāja:

Edgars Mekšs – Ludzas novada domes priekšsēdētājs

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Jevgenija Kušča – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos, izglītības un kultūras jautājumos

Gunta Kozlova – SIA “Ludzas rajona slimnīca” virsārste

Ināra Strazda – Ludzas novada pašvaldības Administratīvās nodaļas personāla speciāliste


 

Ludzas novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpiddirektors

Komisijas priekšsēdētāja vietniece:

Aleksejs Enikovs – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvedis

Komisijas locekļi:

Inta Kivliša – Ludzas novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas grāmatvede

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas zemes lietu speciālists

Juris Kučinskis Ludzas novada būvvaldes būvinspektors

Komisijas sekretāre bez balsstiesībām:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas nekustamā īpašuma ekonomiste


 

Ludzas novada pašvaldības komisija Darījumu ar lauksaimniecības zemēm izvērtēšanai

Komisijas priekšsēdētājs:

Aivars Meikšāns – Ludzas novada domes priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Valdis Maslovskis – Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks

Komisijas locekļi:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālists

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekle – sekretāre:

Tatjana Binovska –Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte


 

Ludzas novada pašvaldības zemes nomas tiesību izsoles komisija

Komisijas priekšsēdētājs:

Ilona Igovena – Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja

Komisijas priekšsēdētāja vietnieks:

Aina Poikāne – Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ekonomiste

Komisijas locekļi:

Vilhelms Kušners – Ludzas novada pašvaldības zemes ierīcības inženieris

Anatolijs Trizna – Ludzas novada pašvaldības zemes lietu speciālists

Komisijas locekle – sekretāre:

Tatjana Binovska – Ludzas novada pašvaldības juriskonsulte


 

Ludzas novada vēlēšanu komisija

Komisijas priekšsēdētājs: Iveta Gajevska 

Komisijas sekretārs: Agrita Kopeika

Komisijas locekļi:

Diāna Golubeva

Jeļena Petrova

Larisa Borisenko

Lolita Zbitkovska

Alla Doļa


 

Ludzas novada medību koordinācijas komisija

Sergejs Jakovļevs – Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors

Igors Pozdņakovs – Valsts meža dienesta pārstāvis

Ojārs Strazds – VAS “Latvijas valsts meži” pārstāvis

Edgars Čubars – Lauku atbalsta dienesta pārstāvis

Igors Kozlovs – fiziska persona

Ināra Vonda – komisijas sekretāre

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas nolikums

Ludzas novada medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli


 

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupa:

Ināra Anča – Ludzas novada Bāriņtiesas locekle;

Inga Gailiša – Ludzas novada Sociālā dienesta sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem;

Jolanta Strogonova – Ludzas novada Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jomā;

Vita Onufrijeva – Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ludzas iecirkņa nepilngadīgo lietu inspektore;

Margarita Anča – Valsts probācijas dienesta Ludzas teritoriālās struktūrvienības probācijas speciāliste.

Ludzas novada pašvaldības starpinstitucionālās sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības jomā NOLIKUMS

coloring.cool