LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2018. gada 18. novembris
Doloresa, Aleksandrs
Ludza
Showers
4°C
 
A A A

Ludzas Tautas nams

Adrese: Stacijas 41, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701

Direktore: Valentīna Razumovska

Tālr.: 65781192

E-pasts: ludzas.tn@ludza.lv

 

Ludzas Tautas nams: nāciet mūsu pulkā!

Ludzas Tautas nama galvenās funkcijas ir:
– rūpēties par garīgās kultūrvides uzturēšanu pilsētā,
– veicināt un attīstīt procesus, kas vērsti uz nacionālās identitātes saglabāšanu,
– sekmēt iekļaušanos laikmetīgo kultūrprocesu apritē,
– ar profesionālās un amatiermākslas pasākumu daudzveidību nodrošināt iedzīvotāju kultūras un atpūtas vajadzību apmierināšanu.
Laika ritumā pie Ludzas Tautas nama vadības pults stāvējuši  direktori: Anna Gazarova, Arkādijs Kovnators, Aleksejs Kodaļevs, Poļina Milaradova, Margarita Dobriženkova, Jāzeps Seņka, Emīlija Staškeviča, Vija Mamanoviča, Juris Prokopjevs.
Nu jau vairākus gadus Ludzas Tautas namu vadu es – Valentīna Razumovska. Mans dzīves motto ir: „Es, ļaudis mīlot, izdāvāju sevi, bet sirdij ļoti silti tiek!”
Ludzas Tautas nama amatierkolektīvi
Tautas nama jauktais koris „Austrumstīga” ir iemantojis klausītāju mīlestību ne tikai pilsētā, novadā, Latvijā, bet arī ārzemēs. Kolektīva dvēseles ir divas jaukas diriģentes Lolita Greitāne un Evita Podoleca, koncertmeistare – Inga Afanasjeva.

Jau vairāk kā divus gadu desmitus ar raitu dejas soli novadā, Latgalē un Latvijā skatītāju  atzinību iekarojis  vecākās paaudzes deju kolektīvs „Atvasara”. Kolektīva dibinātāja – Irēna Novika. Vienu laika sprīdi deju kolektīvam priekšgalā bija Aija Andersone. Tagad ļoti veiksmīgi kolektīvam toni uzdod enerģiskā vadītāja Sarmīte Stapule-Zagorska.

15 gadu jubileju jau izdejojis vidējās paaudzes deju kolektīvs „Reizē”. Kolektīva pirmatnējais nosaukums bija „Moras zeme” un to kādu brīdi vadīja Jānis Sviklāns. Bet laika gaitā radās ideja kolektīvu pārdēvēt par „Reizē”, jo kolektīva dalībnieki visu dara reizē! Kolektīvs var lepoties ar daudziem sasniegumiem skatēs, salidojumos un koncertos. Skatītāju zālē parasti nav neviena vienaldzīgā, kad deju kolektīvs izpilda deju „Ai, tēvu zeme…”. Kolektīvu veiksmīgi vada Sarmīte Stapule-Zagorska.

Ludza izsenis bijusi slavena ar saviem muzikantiem-pūtējiem. Jau cara laikos te populāri kļuvuši vietējo ugunsdzēsēju vara tauru orķestri. Un tikai 1947. gadā pūtēju ansamblis noformēts kā patstāvīgs kultūras nama pašdarbības pulciņš. Daudz spēka un radošās enerģijas orķestrim atdevuši tā pirmie vadītāji Josls Moisejevs, Ivans Timofejevs, Rafaels Tregers. 1962. gadā pie kolektīva vadības pults stājās Rēzeknes mūzikas skolas absolvents, brīnišķīgā pedagoga M. Boahina pūtēju instrumentu klases audzēknis, Nopelniem bagātais kultūras darbinieks Jānis Broks, vēlāk – Ļeņingradas Kultūras institūta bajāna nodaļas absolvents Vladimirs Vaščenkovs. Tagad pie pūtēju orķestra diriģenta pults ir Romāns Seņkovs.

Jau otro gadu veiksmīgi darbojas arī estrādes orķestris Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagoga Borisa Ivanova vadībā.

Deju kopa „Priecīgās vecmāmiņas” kopā ar savu vadītāju Aiju Andersoni ir iestudējusi desmitiem populāru Eiropas deju, kā arī aktīvi piedalās visos Vislatvijas senioru salidojumos.

Ar lielu prieku un entuziasmu uz kolektīva mēģinājumiem sanāk senioru vokālais ansamblis „Sarmas zieds”. Dziedātājas izjusti un braši skandē latviešu tautas dziesmas, ziņģes, kuras viņu balsīm veiksmīgi piemeklē vadītāja Karīna Demko-Senkāne (kopš 2015. gada, līdz tam ansambļa vadītāja bija Anastasija Mortukāne).

Savu artavu folkloras mākslas popularizēšanā ienes folkloras kopa „Dzeipori”. Kolektīvs ir aktīvs visu pasākumu – koncertu, salidojumu, festivālu – līdzdalībnieks. Kolektīvs piedalījās Starptautiskajā folkloras festivālā „Baltica”. „Dzeiporu” dibinātāja un pašreizējā vadītāja ir Karīna Demko-Seņkāne. Kādu laika sprīdi kolektīvam savu vadīt prasmi veltīja Sanda Paškeviča.

2016. gadā savu darbību uzsāka bērnu folkloras ansamblis “Dzeiporiņi” Karīnas Demko-Senkānes vadībā.

2016. gada 1. decembrī darboties uzsāka arī krievu tautības sieviešu vokālais ansamblis “Kruževa”, kura vadītāja ir Vera Doreika-Sinkeviča.

Jau iesākto darbu šajā sezonā turpinās  sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma” Sandas Paškevičas vadībā.

Ar kolektīviem iepazīstināja Ludzas Tautas nama direktore Valentīna  Razumovska

 

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
coloring.cool