LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2017. gada 24. janvāris
Krišs, Eglons, Ksenija
Ludza
Rain and snow
1°C
 

Ludzas Tautas nams

Adrese: Stacijas 41, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701

Direktore: Valentīna Razumovska

Tālr.: 65781192

E-pasts: ludzas.tn@ludza.lv

 

Kultūra ir bāze, uz kuras pamatiem veidojas un attīstās tauta, kas runā vienā valodā, rada nacionālās bagātības. Ludzas pilsētas Tautas nams ir svarīga sabiedrības dzīves sfēra, kas dod nenovērtējamu ieguldījumu pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitātei. Tautas nams ir vieta, kur cilvēks vairo pašapziņu, uzlabo dzīves vidi, izkopj kultūras daudzveidību, nodrošina nacionālās un vietējas kultūras vērtību un tradīciju pārmantošanu, dziesmu un deju svētku procesa nepārtrauktību, veido labvēlīgu vidi tautas mākslas kolektīvu darbībai un jaunradei. Tautas namā vairāk nekā 300 dalībnieku izkopj savu prasmi mūzikā, dziesmā un dejā. Darba sezonu amatierkolektīvi uzsāk ik gadu oktobra mēnesī.

Nāciet mūsu pulkā !

Vienosimies dziesmā – jauktajā korī „Austrumstīga” (diriģentes Lolita Greitāne un Evita Podoleca), folkloras kopā „Dzeipori” (vadītāja Karīna Demko-Seņkāne), senioru ansamblī „Sarmas zieds” (vadītāja Anastasija Mortukāne). Dejas mākslas pasaulē mūs ievadīs deju kolektīvi „Atvasara” un „Reizē” Sarmītes Stapules- Zagorskas vadībā. Visus Eiropas dejas cienītājus aicinām piebiedroties senioru deju kopas „Priecīgās vecmāmiņas” dalībnieču un viņu vadītājas Aijas Andersones pulkam. Ja ir vēlēšanās un prasme pilnveidoties pūtēju mūzikas pasaulē, jūs gaida pūtēju orķestra „Ludza” dalībnieki un diriģents Vladimirs Vaščenkovs. Azartiskās un lēnās sporta dejas jums piedāvās sporta deju grupa un pasniedzēja Svetlana Seņkova.

Mēs ikviens, katrs kolektīva dalībnieks, veidojam svētkus sev un citiem. Mīļš paldies par kopības sajūtu, ko radām ne tikai sev, bet visai Latvijai.