LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 25. jūnijs
Maiga, Milija
Ludza
Partly sunny
23°C
 
A A A

Siltumenerģijas, ūdensvada, kanalizācijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecība

 

►  Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, ūdensvada, kanalizācijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecības process un veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 16.septembra noteikumu Nr.551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi” (turpmāk noteikumi)

 

Inženierbūves

grupa 

atbilstoši VBN 1.pielikumu

 Būvniecības veids      Dokumenta veids.    Veidlapa

 • –   iesniedz Būvvaldē              οaizpilda un izsniedz Būvvalde
     

Pirmās

(I)

grupas

inženierbūves

Jauna būvniecība,         ierīkošana, 

nojaukšana,    

novietošana, 

pārbūve 

vai restaurācija

 Būvniecības vai nojaukšanas uzsākšanai:

 • Iesniegums par atzīmes veikšanu, Paskaidrojuma raksta  I.daļa un noteikumu 14.punktā un 16.punktā minētie dokumenti
  • Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu
 • Informācija par būvdarbu veicēju
  • Būvvaldes atzīme par būvdarbu uzākšanas nosacījumu izpildi

Būvdarbu vai nojaukšanas darbu pabeigšanai:

 • Paskaidrojuma raksta  II.daļa un  noteikumu 122.punktā minētie dokumenti būvniecības gadījumā
 • Paskaidrojuma raksta II.daļa un noteikumu 152.punktā minētie dokumenti nojaukšanas gadījumā
  • Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu
  • Izziņa par inženierbūves neesību nojaukšanas gadījumā (izsniedz Būvvalde)

Inženiertīkla pievada 

jauna būvniecība, 

atjaunošana, ierīkošana, 

nojaukšana vai pārbūve; 

 

Ēkas iekšējā inženiertīkla

atjaunošana, ierīkošana,

nojaukšana vai pārbūve,

ja iekšējā inženiertīkla

atjaunošanai, ierīkošanai,

nojaukšanai vai pārbūvei

ir paredzēts Eiropas

Savienības, valsts

vai pašvaldības

līdzfinansējums

 

Jauna iekšējā inženiertīkla

ierīkošana vai esošā

nojaukšana daudzdzīvokļu

dzīvojamā mājā

Būvniecības uzsākšanai:

 • Iesniegums par atzīmes veikšanu, Apliecinājuma kartes I daļa un  noteikumu 14.punktā un 17.punktā minētie dokumenti.
  • Būvvaldes atzīme par būvniecības ieceres akceptu
 • Informācija par būvdarbu veicēju
  • Būvvaldes atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

Būvdarbu pabeigšanai:

     
Otrās (II) un

Trešas (III) 

grupas 

inženierbūves

Jauna būvniecība,

ierīkošana, 

nojaukšana, 

novietošana

vai pārbūve

 Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums, būvprojekts minimālā sastāvā saskaņā ar noteikumu 18.punktu un noteikumu 14.punktā minētie dokumenti.
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz  Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Otrās (II) grupas inženierbūves būvprojekts projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar  noteikumu 40.punktā un 43.punktu
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Trešās (III) grupas inženierbūves būvprojekts projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar  noteikumu 41.punktu; 42.punktu un 43.punktu
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Inženierbūves nojaukšanas projekts projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar noteikumu 44.punktu
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsakšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Būvdarbu uzsākšanai nepieciešamie dokumenti
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvvdarbu uzākšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Ekspluatācijā pieņemtas

inženierbūves 

konservācija

Konservācijas uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

 • Paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai II.daļa Otrās (II) grupas inženierbūvēm
 • Paskaidrojuma raksta inženierbūves konservācijai II.daļa un tehniskās apsekošanas atzinums Trešās (III) grupas inženierbūvēm.
  • Būvvades atzīme paskaidrojumā rakstā par inženierbūves konservācijas  būvdarbu pabeigšanu 

 

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 • Ja pasūtītājs veic avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla, vai, par to iepriekš rakstiski paziņojot būvvaldei, pirmās grupas inženierbūves (izņemot inženiertīklu) atjaunošanu.

 • Iekšējā inženiertīkla (izņemot elektroenerģijas vai elektronisko sakaru tīklu) atjaunošanai vai pārbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, izņemot gadījumu, ja atjaunošana vai pārbūve var ietekmēt pakalpojuma pieejamību.

 

coloring.cool