LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 25. jūnijs
Maiga, Milija
Ludza
Partly sunny
23°C
 
A A A

Otrās un trešās grupas ēku būvniecība

Otrās (II.) vai Trešās (III.) grupas ēku būvniecības process un veidlapas atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 ” Ēku būvnoteikumi”, (turpmāk ĒBN)

 

Būvniecības

veids 

(būvprocesa shēma)

    Dokumenta veids.   Veidlapa

 

–   iesniedz Būvvaldē                            Ο – aizpilda un izsniedz Būvvalde

   

Jauna būvniecība

būvprocesa shēma

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņā ar ĒBN 28.punktu
  • Būvatļauja  ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu  un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei ĒBN 6.nodaļas sastāvā
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļaija ar pielikumu (izsniedz  Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Novietošana  Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņā ar ĒBN 29.punktu
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu            izpildei  ĒBN 6.nodaļas sastāva
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde) 
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļaija ar pielikumu (izsniedz  Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

 • Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (izsniedz Būvvalde)

Atjaunošana

Restaurācija

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar ĒBN 30.punktu
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu  un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei     ĒBN 6.nodaļas sastāvā
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)  
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļaija ar pielikumu (izsniedz  Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Pārbūve Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņā ar ĒBN 31.punktu
  • Būvatļauja  ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei ĒBN 6.nodaļas sastāvā
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)  
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļaija ar pielikumu (izsniedz  Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Otrās grupas

ēkas nojaukšana

(nav ārējie inženiertīkli

vai tie atslēgti)

 

Nojaukšanas uzsākšanai:

Nojaukšanas darbu pabeigšanai:

Nojaukšana

būvprocesa shēma

Nojaukšanas uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar ĒBN 33.punkts
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz  Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu                izpildei ĒBN 75.punkta sastāvā
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde) 
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvales atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļaija ar pielikumu (izsniedz  Būvvalde)

Nojaukšanas darbu pabeigšanai:

Lietošanas

veida maiņa

bez pārbūves

 • Būvvaldes atzīme par ieceres akceptu
Vienkāršota atjaunošana Būvniecības uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

Vienkāršota

ēkas  fasādes atjaunošana

Būvniecības uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

Konservācija Konservācijas uzsākšanai:

Konservācijas darbu pabeigšanai:

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 

1.  ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas un koplietošanas inženiertīklus;

 

2.  otrās vai trešās grupas ēkas logu nomaiņai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 39.punktā40.punktā vai 41.punktā  minētie nosacījumi;

 

3.  otrās vai trešās grupas dzīvojamās ēkas lodžiju aizstiklošanai, ja tiek ievēroti šo noteikumu 42.punktā minētie nosacījumi, izņemot valsts aizsargājamos kultūras pieminekļus;

 

4.  vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkām bez pamatiem (piemēram, siltumnīcas).   

 

coloring.cool