LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 25. jūnijs
Maiga, Milija
Ludza
Partly sunny
23°C
 
A A A

Pirmās grupas ēku būvniecība

Pirmās ( I ) grupas ēku būvniecības process un veidlapas atbilstoši Ministru kabineta  2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 ” Ēku būvnoteikumi”, (turpmāk ĒBN)

 

Būvniecības

veids

 (būvprocesa shēma)

                         Dokumenta veids.   Veidlapas

 • iesniedz Būvvaldē                     Οaizpilda un izsniedz Būvvalde
   

Jauna būvniecība

Novietošana

Būvniecības uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

Atjaunošana

Restaurācija 

(jā eka nav

kultūras piemineklis)

Būvniecības uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

Pārbūve 

(nepārsniedzot

max apjomus)

Būvniecības uzsākšanai:  

Būvdarbu pabeigšanai:

Pārbūve  

(pārsniedzot

max apjomus

un/vai mainot 

lietošanas veidu )

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar ĒBN 31.punktu
  • Būvatļauja  ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu  un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar ĒBN 6.nodaļu
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz  Būvvalde)
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Restaurācija  

(kultūras piemineklis)

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums  un Būvprojekts minimālā sastāvā saskaņā ar  ĒBN 30.punktu
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu  un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar ĒBN 6.nodaļu
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde) 
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi 
  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

Nojaukšana Nojaukšanas  uzsākšanai:

Nojaukšanas darbu pabeigšanai:

Lietošanas

veida maiņa  

bez pārbūves

Publiskas ēkas

vienkāršota atjaunošana 

pilsētās un ciemos 

Būvniecības uzsākšanai:

Būvdarbu pabeigšanai:

Vienkāršota

ēkas fasādes atjaunošana 

pilsētās un ciemos

Būvniecības uzsākšanai:

Ekspluatācijā

pieņemtas ēkas

konservācija

Būves koservācijas  uzsākšanai:

Konservācijas darbu pabeigšanai:

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 

1.  ja ēkā vai telpu grupā tiek īstenots interjera projekts, kas neskar trešās personas, nesošās būvkonstrukcijas un koplietošanas inženiertīklus;

 

2.  pirmās grupas ēkas vai tās daļas (izņemot publiskās ēkas pilsētās un ciemos) atjaunošanai – ēkas vai tās daļas atjaunošana, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, neskarot ēkas fasādi un koplietošanas inženiertīklus, veicot funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus (turpmāk – vienkāršota atjaunošana);

 

3.  pirmās grupas ēkas fasādes apdares atjaunošanai, visu logu nomaiņai, fasādes siltināšanai, jumta siltināšanai, jumta ieseguma nomaiņai, pagraba siltināšanai vai lodžiju aizstiklošanai (turpmāk – vienkāršota fasādes atjaunošana), ja ēka nav valsts aizsargājamais kultūras piemineklis un atrodas ārpus pilsētām un ciemiem;

 

4.  pirmās grupas ēkas logu nomaiņai, ja tiek ievērot ĒBN 39.,40. vai 41.punktā minētie nosacījumi;

 

5.  vienas sezonas vieglas konstrukcijas ēkām bez pamatiem (piemēram, siltumnīcas).

 

coloring.cool