LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Otrdiena, 2019. gada 25. jūnijs
Maiga, Milija
Ludza
Partly sunny
23°C
 
A A A

Autoceļu un ielu būvniecība

 Autoceļu un ielu  būvniecības process un veidlapas saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumu Nr.663 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” (turpmāk  noteikumi)

 

Ēku grupa 

atbilstoši 

VBN 1.pielikumu

Būvniecības veids 

    Dokumenta veids.         Veidlapa

 •  –   iesniedz Būvvaldē                                                                        ο – aizpilda un izsniedz Būvvalde
     

Pirmās

(I)

grupas

autoceļi

Māju ceļa

(viena īpašnieka

zemes gabalā)

jauna būvniecība,

pārbūve

vai nojaukšana

Būvniecības vai nojaukšanas uzsākšanai:

Būvdarbu vai nojaukšanas darbu pabeigšanai:

 • Paskaidrojuma raksta II.daļa un izpldmērījuma plāns būvdarbu pabeigšanai saskaņā ar noteikumu 158.2 punktu.
  • Būvvaldes atzīme par būvdarbu pabeigšanu
  • Izziņa par būves neesību nojaukšanas gadījumā (izsniedz Būvvalde)

Māju ceļa pievienošana

valsts autoceļam,

vai esošas mājas ceļa, kas pievienots

valsts autoceļam,

pārbūve vai ceļa

būvniecība  

vairākos zemes gabalos

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar noteikumu 73.punktu un 65.punktā minētie dokumenti
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu  un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar noteikumu 3.4.1.nodaļu
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

     

Otrās 

(II) un 

Trešās

(III)

grupas

autoceļi

Jauna pašvaldības

ceļa un ielas būvniecība

vai esoša ceļa un

ielas pārbūve

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar noteikumu 73.punktu un 65.punktā minētie dokumenti
  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar noteikumu 3.4.1.nodaļu
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)
 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei
  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi
  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

 • Apliecinājums par būves  gatavību ekspluatācijai un noteikumu    169.punktā  minētie dokumenti
  • Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ( izsniedz Būvvalde  vai Birojs (no 2015.gada 1.jūlija))

Komersanta ceļa 

būvniecība  

vai esoša ceļa pārbūve

Būvniecības uzsākšanai:

 • Būvniecības iesniegums un Būvprojekts minimālā sastāvā saskanā ar noteikumu 202.punktu un 65.punktā minētie dokumenti

  • Būvatļauja ar projektēšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)

 • Iesniegums par atzīmes veikšanu un Būvprojekts būvatļaujas projektēšanas nosacījumu izpildei saskaņā ar noteikumu 210.punktu

  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi

  • Būvatļauja ar būvdarbu uzsākšanas nosacījumiem (izsniedz Būvvalde)

 • Nepieciešamie dokumenti būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei

  • Būvvaldes atzīme būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi

  • Būvatļauja ar pielikumu (izsniedz Būvvalde)

Būvdarbu pabeigšanai:

 • Apliecinājums par būves  gatavību ekspluatācijai un noteikumu 250.punktā minētie dokumenti

  • Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā ( izsniedz Būvvalde)

Esoša pašvaldības

ceļa un ielas vai komersanta

ceļa atjaunošana

vai nojaukšana

 Būvniecības vai nojaukšanas uzsākšanai:

Būvdarbu vai nojaukšanas darbu pabeigšanai:

Ceļa un ielas 

konservācija
 • Lēmums par būvdarbu pārtraukšanu vai apturēšanu vai lēmums kopā ar ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektu saskaņā ar noteikumu 147.punktu. Informācija par būvdarbu veicēju saskaņā ar noteikumu 153.punktu
  • Būvvaldes lēmums par atļauju pārtraukt būvdarbus (izņemot gadījumu, ja būvdarbus apturējis Birojs)
  • konservācijas darbu veikšanas projekta saskaņošana
  • Būvvaldes lēmums par ceļa un ielas konservācijas nepieciešamību, jā nav pievienots konservācijas darbu veikšanas projekts (izņemot gadījumu, ja būvdarbus apturējis Birojs)

Būvdarbi ir uzskatāmi par pārtrauktiem ar brīdi, kad Būvvalde ir pieņēmusi lēmumu par atļauju apturēt būvdarbus vai pasūtītājs ir pabeidzis ceļa un ielas konservācijas darbus atbilstoši būvvaldes saskaņotajam ceļa un ielas konservācijas darbu veikšanas projektam.

Būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami:

 • pirmās grupas māju ceļu atjaunošanai;
 • veicot avāriju novēršanas vai to seku likvidēšanas darbus objektā, kuram ir noteikta ekspluatācijas vai drošības aizsargjosla.

 

coloring.cool