LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Piektdiena, 2017. gada 18. augusts
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
Ludza
Partly cloudy
14°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 
Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdiena 9.00 – 12.00 un  13.00-18.00

Otrdiena    9.00 – 12.00 un 13.00-17.00

Trešdiena  9.00 – 12.00 un 13.00-17.00

 
Kontaktinformācija
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
1.stāvā 106.kab., 113.kab.
Tel: 65707407; 65707126
E-pasts: buvvalde@ludza.lv

 
Darja Koževnikova
Būvvaldes vadītāja – arhitekte
Tel: 65707407
E-pasts: darja.kozevnikova@ludza.lv.lv
Kabinets: 113
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv

Kabinets: 106

 
Valērijs Laganovskis
Būvinženieris
Tel: 65707126
E-pasts: valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707126
E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lvludza.lv
Kabinets: 106
 

Būvvaldes vadītājas- arhitektes Darjas Koževnikovas atvaļinājuma laikā būvvaldes vadītāja amata pienākumus veic  būvinženieris Valērijs Laganovskis.

 
Būvvaldes pakalpojumi un  veidlapas
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem
Ludzas novada Būvvalde informē, ka informācija par būvniecības procesiem Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) publiskajā portālā sadaļas “E-pakalpojumi” sadaļā “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”  šādos veidos:
  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses
  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju
 
Dokumenti
  • Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 
  • Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija
  • Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā
  • Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:
Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija
Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.   Deleģēšanas līgums
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem obligāti saskaņojami topogrāfiskie plāni Ludzas novada teritorijā
 
Aktualitātes Būvniecības jomā
 
 Informācija par būvniecības iecerēm
Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana
Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 
Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:
Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014: