LV RU EN

A.Zaremba foto
Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Pirmdiena, 2019. gada 16. septembris
Dārgs, Asja, Asnate, Dāgs
Ludza
Intermittent clouds
12°C
 
A A A

Būvvalde

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 
Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks
 
Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)
Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

 

Kontaktinformācija
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
1.stāvā 106.kab., 113.kab.
Tel: 65707407; 65707126
E-pasts: buvvalde@ludza.lv 
Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs
Tel: 65707126
E-pasts: valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Tel: 65707126
E-pasts: darja.kozevnikova@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707407
E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lv
Kabinets: 113

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Tel: 65707140
E-pasts: sniedze.irbe@ludza.lv
Kabinets: 303
 
Būvvaldes pakalpojumi un  veidlapas
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem
Informējam Jūs, ka informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) publiskajā portālā šādos veidos:
  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses, t.sk.:
  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju
 
Dokumenti
  • Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 
  • Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija
  • Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā
  • Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:
Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija
Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.   Deleģējuma līgums   un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums)
  • Ludzas novada teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija
 
Aktualitātes Būvniecības jomā
 
 Informācija par būvniecības iecerēm
Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana :
Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:
Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:
Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:
coloring.cool