LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Sestdiena, 2017. gada 16. Decembris
Alvīne
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Būvvalde

 

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās

 
Būvvaldes apmeklētāju pieņemšanas laiks:

Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).

Otrdienās no 1000 līdz 1800 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).

Trešdienās no plkst.1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300).

 

Kontaktinformācija
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
1.stāvā 106.kab., 113.kab.
Tel: 65707407; 65707126
E-pasts: buvvalde@ludza.lv
 

Darja Koževnikova
Būvvaldes vadītāja–arhitekte – ilgstošā prombūtnē
 

 
Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītāja p.i
Tel: 65707126
E-pasts: valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106

 

Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
 Jeļena Lapšova
 Teritorijas plānotāja
 Tel: 65707126
 E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lvludza.lv
 Kabinets: 106
 
Sniedze Irbe
Juriskonsults
Tel: 65707407
E-pasts: sniedze.irbe@ludza.lv
Kabinets: 113

 

 
Būvvaldes pakalpojumi un  veidlapas
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem
Ludzas novada Būvvalde informē, ka informācija par būvniecības procesiem Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) publiskajā portālā sadaļas “E-pakalpojumi” sadaļā “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem”  šādos veidos:
  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses
  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju
 
Dokumenti
  • Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 
  • Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija
  • Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā
  • Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:
Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija
Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.   Deleģēšanas līgums
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem obligāti saskaņojami topogrāfiskie plāni Ludzas novada teritorijā
 
Aktualitātes Būvniecības jomā
 
 Informācija par būvniecības iecerēm
Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana
Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē 
Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:
Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014: