LV RU EN

Ludza - senākā Latvijas pilsēta
Svētdiena, 2017. gada 26. februāris
Mētra, Evelīna, Aurēlija
Ludza
Cloudy
-4°C
 

Būvvalde

 
Kontaktinformācija
Amats

Vārds,  uzvārds

Tālrunis

e-pasts

Kabineta Nr.

Būvvaldes vadītāja – arhitekte
Būvinspektors
Būvinženieris
Teritorijas plānotāja
Darja Koževnikova
Juris Kučinskis
Valērijs Laganovskis
Jeļena Lapšova
65707407
65707126
65707126
65707126
darja.kozevnikova@ludza.lv
juris.kucinskis@ludza.lv
valerijs.laganovskis@ludza.lv
jelena.lapsova@ludza.lv
113.
106.
106.
106.

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās.

 
Ludzas novada Būvvalde informē, ka informācija par būvniecības procesiem Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas ( BIS ) publiskajā portālā https://bis.gov.lv/bisp/ daļas “E-pakalpojumi” sadaļā “Sabiedrības informēšana par būvniecības procesiem” šādos veidos:
  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas nosaukuma vai būvobjekta adreses
  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm tiek atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju
 
Būvvaldes pakalpojumi un  veidlapas
 
Dokumenti
 
  • Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums 
  • Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošie noteikumi Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  Aktuālā redakcija
  • Ludzas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā
  • Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:
Ludzas novada pašvaldības 2015. gada 19.jūnija saistošie noteikumi Nr.23 “Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprītes kārtību  Ludzas novadā”.   Aktuālā redakcija
Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.   Deleģēšanas līgums
Inženierkomunikāciju turētāju saraksts, ar kuriem obligāti saskaņojami topogrāfiskie plāni Ludzas novada teritorijā
 
Aktualitātes
Būvniecības procesa regulējums
 
Būvniecības aktuālā informācija
Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana
Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē    
Būvniecības informācija  līdz 2014. gadam
Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvprojekti, kas iesniegti izskatīšanai un lēmumu pieņemšanai līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

Kontaktinformācija
Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
1.stāvā 106.kab., 113.kab.
Tel: 65707407; 65707126
E-pasts: buvvalde@ludza
Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada un Zilupes novada administratīvajās teritorijās
 
Darja Koževnikova
Būvvaldes vadītāja – arhitekte
Tel: 65707407
E-pasts: darja.kozevnikova@ludza.lv
Kabinets: 113
 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Tel: 65707126
E-pasts: juris.kucinskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Valērijs Laganovskis
Būvinženieris
Tel: 65707126
E-pasts: valerijs.laganovskis@ludza.lv
Kabinets: 106
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Tel: 65707126
E-pasts: jelena.lapsova@ludza.lv
Kabinets: 106